Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Staré Mesto v katastrálnom území Staré Mesto

Katastrálne územie:
Staré Mesto
Obec:
Bratislava-Staré Mesto

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 50.300,00 31.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 52/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 52/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Štefan Hrebík
Ulica: Dukelských hrdinov 2946/6
Obec: Malacky
PSČ: 90101
Dátum konania dražby: 31.07.2018
Čas konania dražby: 14:00
Miesto konania dražby: Duklianskych hrdinov 2946/6, 90101Malacky
Vlastník: Bratislavská Investičná, a.s.
Sídlo: Rajská 15/A, Bratislava
Podiel: 38/78
Vlastník: Bratislavská Investičná, a.s.
Sídlo: Rajská 15/A, Bratislava
Podiel: 76/78
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 21.06.2018
Znalecká hodnota: 50.300,00
Reálna hodnota: 50.300,00
Výška zábezpeky: 25.150,00
Číslo bankového účtu: SK4011110000006631792005
Najnižšie podanie: 50.300,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4011110000006631792005
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 24.07.2018
Čas obhliadky: 14:00
Miesto obhliadky veci: Bratislava, Búdkova cesta 39 (parkovisko pred reštauráciou)
Ďalšie informácie : Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v mestskej časti Bratislavy Staré Mesto v svahovitom teréne v bezprostrednej blízkosti rozostavaných stavieb. Lokalita sa zaraďuje do užšieho centra mesta. V okolí je kompletná občianska vybavenosť a nachádzajú sa tam rezidencie veľvyslanectiev, sídla firiem, luxusné vily a luxusné bytové domy.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Bratislava
     Obec : BA-M.Č. Staré Mesto
     Kataster : Staré Mesto
     Číslo listu vlastníctva: 9784, 9796
   Parcela
     Parcelné číslo: 4284/23
     Výmera: 89
     Druh: ostatné plochy
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 4284/69
     Výmera: 29
     Druh: ostatné plochy
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 4284/65
     Výmera: 33
     Druh: ostatné plochy
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 4284/66
     Výmera: 273
     Druh: ostatné plochy
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: