Dražba nehnuteľností v obci Čadca v katastrálnom území Čadca

Katastrálne územie:
Čadca
Obec:
Čadca

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 72.100,- € 11.09.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 5090318
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Elena Fioleková, so sídlom Mudroňova 43, 036 01 Martin ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Eva Rojíková, "v konkurze"
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva J. Kronera
b) Orientačné/súpisné číslo 6/4
c) Názov obce Martin d) PSČ 036 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 20.11.1962
C. Miesto konania dražby sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
D. Dátum konania dražby 11. 09. 2018
E. Čas konania dražby 12:30 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom:

– rodinný dom súpisné číslo 392 s príslušenstvom postavený na parc. č. 7230/1 a pozemok registra „C“ na parcele č. 7230/1, v k. ú. Čadca, okres Čadca, zapísaný na LV č. 12996, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 392, Čadca – Podzávoz 

Rodinný dom je postavený v uličnej zástavbe, v mestskej časti Podzávoz okresného mesta Čadca. Dom je samostatne postavený a nachádza sa v zastavanom území obce. Od centra obce je vzdialený cca 2,50 km. Prístup na pozemok a k rodinnému domu je priamo z miestnej cesty, ktorá je situovaná zo západnej strany pozemku. Dostupnosť do centra obce je do 10 minút. Rodinný dom je postavený na mierne svahovitom pozemku, ktorý je oplotený. V blízkosti sú rodinné domy, záhrady, lúky a pasienky, miestny potok, prístupová cesta, zástavka autobusu. V okresnom meste sú okresné inštitúcie, nemocnica s poliklinikou, obchody, stredné a základné školy, škôlky, kultúrny dom, okresný úrad, kostol, autobusová a železničná zástavka. V katastri obce sa nachádzajú lesy, lom, prebieha výstavba diaľnice. K rodinnému domu sú vybudované: prípojka vody, elektrická prípojka NN, plynová prípojka, kanalizačná prípojka.

Rodinný dom je murovaná stavba, čiastočne podpivničená, so sedlovou strechou. Dom má dve nadzemné podlažia. Rodinný dom má jednu bytovú jednotku a má dva vstupy. Jeden vstup je riešený zo západnej strany od cesty (v čase ohliadky nie je využívaný). Hlavný vstup je riešený z nádvoria z južnej strany. Spojenie medzi jednotlivými podlažiami je riešený schodiskom, ktoré je v prístavbe z východnej strany budovy. Budova je rozdelená na suterén, prízemie a poschodie. Pôvodná stavba bola postavená v roku 1965 a to suterén a prízemie. V roku 1976 bola zrealizovaná prístavba schodiska a nadstavba poschodia so strechou.

V roku 2007 bola vykonaná prestavba a modernizácia poschodia a zahájená prestavba a modernizácia prízemia, ktorá ku dňu ohliadky nie je ukončená. V suteréne sa nachádza jedná miestnosť využívaná ako sklad. Na prízemí sa nachádzajú miestností: vstup so zádverím, schodisko, chodba, tri izby (dve sú rozpracované), kotolňa, sklad, kúpeľňa s WC (rozpracované). Na poschodí sa nachádzajú miestností: schodisko, balkón, chodba, WC, kúpeľňa, špajza, kuchyňa spojená s obývacou izbou, dve izby. Povalový priestor je spojený s poschodím sklopnými schodmi.

 

 

Technické riešenie:

Základy - 1. PP - betónové pásy, objekt je izolovaný vodorovnou izoláciou a zvislou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Betónová podmurovka je na nepodpivničenej časti stavby a má zvislú izoláciu. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - betónové a steny vymurované z kameňa., 1. NP - murované z tehál a tvárnic hr 400 až 500 mm; deliace konštrukcie - murované z priečkoviek a tehál, preklady sú železobetónové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy nad 1. PP a 2. NP sú železobetónové, monolitické., strop nad 1. NP je drevený, trámový s horným a dolným záklopom. Na murive nie je stužujúci veniec zo železobetónu. Tri komínové teleso sú murované z tehál. Strecha - krov - konštrukcia krovu je drevená sedlová s klieštinami, krytiny strechy na krove je z hliníkového, tabuľového plechu, ktorý je na latách; ostatné klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu s náterom. Sú to žľaby a zvody, záveterné lišty, oplechovanie komínov, zachytávače snehu, vonkajšie parapety na oknách sú plastové. Úpravy vonkajších povrchov je z brizolitu. Sokel je omietnutý. Úpravy vnútorných povrchov - 1. NP a 2. NP. - vápenná omietka a maľba., 2. NP - vnútorné obklady z keramického obkladu v kúpeľni a WC, v kúpeľni v sprchovacom kút., v samostatnom záchode, v kuchyni za kuchynskou linkou a pri sporáku a kuchynskej linke. Výplne otvorov - vnútorné dvere - 1. PP - drevené, zvlakové, 1. NP - dvere rámové s výplňou v drevenej zárubni, vchodové sú masívne. Okná na 1. NP a 2. NP - okná plastové s izolačným sklom vymenené v roku 2007.  Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP laminátové, veľkoplošné parkety iba v jednej miestností, ďalšie obytné miestností sú bez podláh (pôvodné podlahy boli drevené).Dlažby a podlahy v ostatných miestností - 1. PP - udupaná hlina, 1. NP - keramická dlažba na chodbe a v zádverí. V kotolni je betónová podlaha, v kúpeľni, WC a v sklade podlaha nie je. Na 2. NP je na chodbe, v kúpeľni, vo WC a na balkóne keramická dlažba, v obytných miestnostiach a v kuchyni je plávajúca, laminátová podlaha.  Na schodoch je položený linoleum. Vybavenie kúpeľne a WC na 1. NP nie je žiadne. Vybavenie kotolne: stacionárny kotol na tuhé palivo, ktorý je kombinovaný zo zásobníkom teplej úžitkovej vody na ohrev teplej vody. Vybavenie kuchyne - 2.NP - elektrická indukčná doska s elektrickou rúrou, chladnička a mraznička (nie sú zabudované), kuchynská linka z materiálov na báze dreva (8,00 m rozvinutá dĺžka), drezové umývadlo nerezové zabudované v kuchynskej linke, vodovodná batéria, páková, digestor  (od roku 2007). Vybavenie kúpeľne - sprchový kút, keramické umývadlo, vodovodná batéria páková, 1 x vodovodná batéria páková so sprchou. Vybavenie samostatného záchodu na 1. NP - splachovacie WC s nádržkou ( od roku 2017 ). Vykurovanie - ústredné, teplovodné s rozvodmi na každé podlažie. Rozvody sú v oceľových rúrkach, ktoré sú izolované. Vykurovacie telesá na 1. NP v jednej miestnosti a na 2. NP sú plechové paneli KORADO. Vnútorné rozvody vody - 1. NP a 2. NP - rozvody studenej a teplej vody sú vedené k jednotlivým zariaďovacím predmetom. Potrubie je oceľové a plastové, rozvody teplej a studenej vody sú vedené v podlahách a v priečkach; zdroj teplej vody - kotol ústredného vykurovania v kombinácii so zásobníkom TÚV umiestnené v kotolni na 1. NP (od roku 2007).  Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP a 2. NP - splaškové odpadové vody z hygienických zariadení sú odvedené gravitačným systémom. Odpadové plastové rúry sú tlakové HDPE. Plynové rozvody sú na 1. NP do kotolne - plynová prípojka a rozvody sú nefunkčné. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná., 1. NP - elektrická inštalácia domu je pripojená na elektrickú prípojku cez elektrický rozvádzač PR, ktorý je umiestnený na stene na podstení. Elektrická inštalácia je realizovaná káblami typu AYKY  uloženými v nehorľavých trúbkach. Inštalačné prvky sú upevnené v inštalačných krabiciach. Vývody pre svietidlá sú ukončené v svietidlových svorkovniciach. Trojfázová motorická zásuvka IP 44 je pripojená káblom CYKY - J 5x4 mm2 a je umiestnená v zádverí. Elektrická inštalácia je rozdelená na motorovú a svetelnú. Svetelná je rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh a nachádza sa na 1. NP a na 2. NP; na 1. NP je iba do jednej izby, do kotolne a na chodbe a schodisku., elektrický rozvádzač - 1. NP - PR s automatickými ističmi.

Pôvodná stavba rodinného domu je od roku 1965, v roku 1976 bola realizovaná nadstavba a prístavba. Pôvodná časť a nadstavba s prístavbou bola v roku 2007 zahájená prestavaná a modernizovaná, ku dňu ohliadky je realizovaný vek jednotlivých prvkov stavby.

 

Výpočet zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1965

1,2*(8,95*2,30)

24,71

120/24,71=4,856

1. NP

1965

13,30*10,00+4,85*3,00

147,55

120/147,55=0,813

2. NP

1965

0

0

 

2. NP

1976

13,30*10,00+4,83*3,00

147,49

 

SPOLU:

 

 

319,75

120/147,49=0,814

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Sklad na parc. č. 7230

Drobná stavba sa nachádza pri rodinnom dome s. č. 392 na pozemku CKN parc. č. 7230/1. Je samostatne postavená a je využívaná s rodinným domom. Dispozične sa jedná o jednu miestnosť, na povalu sú zriadené kovové schody.

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy., Zvislé nosné konštrukcie - monolitické zo škvarobetónu, bez tepelnej izolácie., Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové., Schodisko - kovové., Strecha - krov - sedlové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)., Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka., Úpravy vnútorných povrchov -vápenná hrubá omietka., Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové; okná - plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy - hrubé betónové.

 

 

Plot od ulice

Plot sa nachádza pred rodinným domom od miestnej komunikácie. Oddeľuje parcelu číslo 7230/1 od parcely, na ktorej je verejná komunikácia. Na betónových základových pásoch je betónová podmurovka, do ktorej sú osadené oceľové stĺpiky. Medzi stĺpikmi sú osadené plotové dielce s pletivom. Výška plota je do 1,40 m. V plote sa nachádzajú plotové vrátka a plotové vráta. Jednotlivé časti plota sú opatrené náterom. Plot bol vyhotovený v roku 1976, je bežne udržiavaný. Jeho životnosť je určená na 50 rokov pri bežnej údržbe.

 

                                                               Plot od zadnej ulice

Plot sa nachádza z východnej strany pozemku. Oddeľuje parcelu číslo 7230/1 od parcely, na ktorej je verejná komunikácia. Na betónových základových pásoch je betónová podmurovka, do ktorej sú osadené oceľové stĺpiky. Na stĺpikoch je výplň so strojovým s pletivom. Výška plota je do 1,50 m. V plote sa nachádzajú plotové vrátka. Jednotlivé časti plota sú opatrené náterom. Plot bol vyhotovený v roku 2007, je bežne udržiavaný. Jeho životnosť je určená na 30 rokov pri bežnej údržbe.

 

Vodovodná prípojka

Rodinný dom je napojený na verejný vodovod vodovodnou prípojkou. Vodovodná prípojka je vybudovaná z rúr oceľových, izolovaných DN 32 x 2,0. Potrubie je uložené vo vykopanej ryhe do pieskového lôžka. Obsyp je štrkopieskom so zhutnením po vrstvách. Minimálna výška krytia je 1200 mm. Vo výpočte je uvažovaná dĺžka prípojky medzi oplotením a stenou rodinného domu od ulice. Nachádza sa na pozemku C KN parc. č. 7230/1. Dĺžka prípojky je 7,00  m. Prípojka bola vybudovaná v roku 1976. Pri bežnej údržbe je životnosť 60 rokov.

 

Kanalizačná prípojka

Splašková kanalizácia je vybudovaná ako gravitačná z rúr  PVC - DN 150  a je zaústená do kanalizačného zberača, ktorý sa nachádza v miestnej komunikácií. Vo výpočte je uvažovaná dĺžka prípojky medzi oplotením a stenou rodinného domu od ulice. Dĺžka prípojky je 7,20 m. Nachádza sa na pozemku C KN parc. č. 7230/1. Potrubie je uložené vo vykopanej ryhe do pieskového lôžka. Obsyp bude štrkopieskom so zhutnením po vrstvách. Minimálna výška krytia 1000 mm. Pri bežnej údržbe je životnosť 60 rokov. Prípojka je užívaná od  roku 1976.

 

Elektrická prípojka NN

Elektrická prípojka NN je napojená na existujúcu miestnu vzdušnú rozvodnú sieť SSE. Elektrická sieť je 3PEN - 5usednom pozemku CKN parc. č. 7231 vzdušným káblom na konzolu, ktorá je osadená na stene rodinného domu a ďalej v stene do ER rozvádza, ktorý sa nachádza v skrinke, ktorá je osadená na vonkajšej stene domu pri vstupe. Dĺžka elektrickej medzi stĺpom a konzolou je 13,10 m. Elektrická prípojka bola zrealizovaná od roku 1976 a pri bežnej údržbe životnosť je určená na 50 rokov.

 

Spevnené plochy betónové

Betónová plocha je na prístupovom chodníku od ulice po vstup do rodinného domu, na okapovom chodníku od ulice po obvode rodinného domu. Na upravenom podklade je betónová doska z betónovej mazaniny s upraveným povrchom. Betónová doska je rozdelená dilatáciami. Spevnená plocha bola vybudovaná v roku 1976. Pri bežnej údržbe životnosť je určená na 60 rokov.

 

                                                               Schody na vstupe do rd

Vonkajšie schody sú na vstupe do rodinného domu. Na železobetónovej doske je osadených sedem betónových stupňov, nástupnice a podstupnice boli upravené keramickou dlažbou v roku 2007. Vo výpočte sú pripočítané dva stupne ako náhrada za podestu. Schody boli vybudované v roku 1976. Pri bežnej údržbe životnosť schodov je určená na 80 rokov.

 

Schody z predzáhradky na prízemie rd

Vonkajšie predložené schody sú z predzáhradky na prízemie rodinného domu. Sú umiestnené zo západnej strany domu. Boli vybudované ako súčasť prístavby v roku 1976. Na železobetónovej doske je šesť betónových stupňov vrátane železobetónovej podesty. Schody boli vybudované v roku 1976. Pri bežnej údržbe životnosť schodov je určená na 60 rokov.

 

Prípojka plynu

Vo výpočte je uvažované s časťou plynovej prípojky, ktorá je od meracej a regulačnej skrinky, ktorá je osadená pri plote od ulice v miestnej ulici po prestup do rodinného domu v mieste kotolne. Dĺžka prípojky vo výpočte je 16,50 m. Prípojka je z oceľových rúr, rúry sú oceľové, bezošve DN 25, sú izolované v časti, kde sú uložené v ryhe. Potrubie je uložené vo vykopanej ryhe do pieskového lôžka. Obsyp bude štrkopieskom so zhutnením po vrstvách. Minimálna výška krytia 800 mm. Väčšia časť potrubia je zavesená na stene rodinného domu. Pri bežnej údržbe je životnosť 40 rokov. Prípojka je užívaná od  roku 1989. V čase ohliadky plynová prípojka je nefunkčná, plynomer je demontovaný.

                                                                 

Pozemok parcela registra „C“ číslo:

Parcela

Druh pozemku

Podiel

Výmera [m2]

7230/1

zastavané plochy a nádvoria

1/1

528,00

Spolu výmera: 

 

 

528,00

 

Pozemok C KN parcelné číslo 7230/1 sa nachádza v mestskej časti Podzávoz, ktorá sa nachádza v okresnom meste Čadca. Mesto Čadca sa nachádza v severnej časti regióna Kysuce. Cez mesto prechádzajú dopravné trasy do Poľska a do Českej republiky. Je dôležitý dopravný uzol. Mestom preteká rieka Kysuca. V okolí sa nachádzajú pohorie Javorníky a Kysucké Beskydy. Mesto má 24 500 obyvateľov. Aktuálna nezamestnanosť je do 10 %. Mesto je vzdialené od krajského mesta Žilina cca 30 km. Na pozemku je postavený rodinný dom. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce. Prístup je obecnou cestou, od centra mesta sú vzdialené cca 2,50 km. Prístup na pozemok a k rodinnému domu je priamo z miestnej cesty, ktorá je situovaná zo západnej strany pozemku. Dostupnosť do centra obce je do 10 minút. Rodinný dom je postavený na mierne svahovitom pozemku, ktorý je oplotený. Mesto má dobudovanú potrebnú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Na pozemok a k rodinnému domu sú zriadené prípojky: vody, elektrická prípojka NN, plynová prípojka, kanalizácie. Mesto sa nachádza v okrese Žilina. Dopravná dostupnosť do okresného a krajského mesta je vyhovujúca. Doprava do centra mesta, na autobusovú a železničnú stanicu je autobusom a osobnou dopravou. V meste a blízkom okolí sa nachádzajú objekty ľahkého priemyslu. Okresné mesto je sídlom okresných inštitúcii, dôležitý dopravný uzol so železničnou zástavkou, autobusovou zástavkou, s mestskou a prímestskou dopravou, prípojkou na diaľnicu.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 12996
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. ZZ1 k ÚZ č. 048/4006/12SU, podľa V 1709/2012 zo dňa 04.07.2012 (na KN 7230/1 a stavba čs.392 na KN 7230/1) - 1212/2012.
Poznámky:
Návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa § 74 ods.1, § 75, § 76 ods. 1 písm. e, O.S.P. pred žalobou o neplatnosť Kúpnej zmluvy č. V 1804/2012 zo dňa 20.07.2012 , podaný na OS v Čadci dňa 27.09.2012 ( na p. CKN č. 7230/1 a stavbu čs. 392 postavená na p.CKN č. 7230/1) - 1702/2012;

Návrh podaný na OS Čadca zo dňa 16.04.2013, na neplatnosť Kúpnej zmluvy č.V 2501/2011 zo dňa 15.07.2011, na neplatnosť Kúpnej zmluvy č.V 1804/2012 zo dňa 20.07.2012 a na neplatnosť Zmluvy o zriadení záložného práva č.V 1709/2012 zo dňa 04.07.2012 - 629/2013;

P 178/2016: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby obchodnou spoločnosťou DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281, navhovateľ dražby OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, podľa V 1709/2012 ( na p. CKN č. 7230/1 stavbu čs. 392 na p. CKN č. 7230/1)- 1356/2016.

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 23/2018 zo dňa 05.06.2018, znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Viliamom Berešíkom v sume 72.100,- €
K. Najnižšie podanie 72.100,- €
L. Minimálne prihodenie 300,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 21.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100, vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 5090318 (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
4. vo forme notárskej úschovy.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Najneskôr do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby. Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. Termín: 21.08.2018 o 15:00 hod. 2. Termín: 05.09.2018 o 15:00 hod.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0918/834 834. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom s. č. 392 v Čadci – m. č. Podzávoz. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. Bližšie informácie a pokyny na tel.: 041/763 22 34.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a.) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
b.) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
- Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
- Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov vydražiteľovi. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Ľudmila
c) priezvisko Chodelková
d) sídlo Ul. 1. Mája č. 5, 010 01 Žilina