Dražba nehnuteľností v obci Ivanka pri Dunaji v katastrálnom území Ivanka pri Dunaji

Katastrálne územie:
Ivanka pri Dunaji
Obec:
Ivanka pri Dunaji

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 356 250,00 EUR 19.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO453/13
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82990
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
D. Dátum konania dražby 19. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:15 hod.
F. Kolo dražby 2.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2842

Senec

Senec

Ivanka pri Dunaji

Ivanka pri Dunaji

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

927 / 39

Záhrada

959

927 / 86

Zastavané plochy a nádvoria

292

927 / 87

Zastavané plochy a nádvoria

120

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

2492

927 / 86

10 - rodinný dom

2493

927 / 87

7 - garáž

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 2492 na p.č. 927/86, na ulici Lipová 2492/35, Ivanka pri Dunaji.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Rodinný dom:

Všeobecný opis stavby: 

Rodinný dom je samostatne stojaci v zástavbe nových rodinných domov, postavený na pozemku parc.č. 927/86. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce Ivanka pri Dunaji, okr. Senec. Prístupný  je z Lipovej ulice, odkiaľ je napojený na verejný rozvod všetkých sietí. Ulica tvorí severovýchodný a juhovýchodný okraj pozemkov, z juhozápadnej a severozápadnej strany sú susedné rodinné domy. Dom obsahuje dve nadzemné podlažia a podkrovie, pozdĺžnou osou stavby je orientovaný v smere severozápad- juhovýchod. Je členitého pôdorysného tvaru - základom je obdĺžnik, ku ktorému sú z každej strany pristavané lichobežníkové výstupky.

Stavba je dispozične usporiadaná na celoročné viacgeneračné rodinné bývanie, súčasne je v katastri nehnuteľností evidovaná ako rodinný dom, ktorý spĺňa podmienky stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení platných predpisov o stavbách na bývanie.

Dispozičné riešenie:

V dome sa nachádzajú dva samostatné byty a jedna prevádzka na výučbu plávania pre kojencov a predškolské deti. Hlavný vstup do domu je v strede stavby zo severovýchodnej strany a je spoločný pre byty aj pre prevádzku.

Na 1.NP sa v severozápadnej časti nachádza prevádzka výučby plávania, na čo sú priestory aj dispozične prispôsobené a vybavené. Šatňa sa nachádza v hlavnom vstupe stavby. V prevádzke sa nachádza vyhrievaný bazén, sauna, oddychová a prezliekacia miestnosť, kuchyňa, kúpeľňa. V oddychovej miestnosti je krb. Technológia bazéna ( filtrácia, ohrev, úprava vody) sa nachádza sa pod bazénom. Pod schodiskom sa nachádza technologická miestnosť- riadenie vzduchotechniky, bazénovej vody, klimatizácie a vetrania.

Na 1.NP sa v juhovýchodnej časti nachádza jeden dvojizbový byt. Obsahuje jednu dennú a jednu nočnú obytnú miestnosť, kuchyňu, kúpeľňu a zimnú záhradu.

Na 2.NP sa v podkroví sa nachádza druhý samostatný mezonetový byt. V strede stavby je točité schodisko pre vstup z 1.NP a druhé točité schodisko pre vstup do podkrovia. Na 2. NP obsahuje veľkopriestrovú obývačku, ktorá zaberá približne 4/9 zastavanej plochy podlažia. Priestor nad obývačkou je otvorený do krovu. Z obývačky sú prístupné dve terasy. Ďalej sa na podlaží nachádza kuchyňa, dve samostatné izby, ku každej patrí samostatná kúpeľňa a k rodičovskej izbe patrí navyše aj šatník, cez ktorý sa vchádza do izby rodičov.

V podkroví sa nachádza galéria, v časti s vežičkou je jedna obytná miestnosť, v strede je kúpeľňa a samostatné WC.

Materiálové zloženie a technické vyhotovenie stavby:

Dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové murivo všetkých  podlaží je vymurované z drevovláknitých tvárnic Durisol hr. 0,40 m. Deliace priečky sú murované. Fasáda je zo silikátovej omietky. Stropy sú monolitické s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú sádrové, všetky miestnosti sú vyzdobené bordúrami a ozdobnými stĺpami.  Strecha je zložitého geometrického tvaru- v podstate je to valbová strecha, z ktorej vystupujú tri veľké vikiere, a v severozápadnej časti stavby je vežička ( ihlanový tvar strechy). Krov je konštrukčne vyhotovený ako hambálok. Krytina na streche je z materiálu imitácie štiepanej bridlice pripevnený na strešných latách- vzhľadom na spôsob montáže bude ako porovnateľný znak použitý lepenkový šindel. Klampiarske konštrukcie strechy sú z titanzinkových plechov, klampiarske konštrukcie ostatné ( parapety) z hliníkového plechu. Schody sú monolitické s povrchom z gresovej dlažby. Okná sú plastové s izolačným trojsklom, opatrené vnútornými hliníkovými žalúziami. Vnútorné dvere sú hladké fóliované do drevených zárubní. Vstupné dvere do bytov a do prevádzky sú bezpečnostné. Podlahy vo všetkých miestnostiach sú z gressovej dlažby. Vykurovanie stavby je ústredné podlahové teplovodné, doplnené o vyhrievanie rekuperátorom vzduchu. Elektroinštalácia je svetelná istená automatmi. V stavbe sa nachádza televízny rozvod pod omietkou, zabezpečovacie zariadenie, počítačový rozvod a vybavená je bleskozvodom. Rozvod studenej a teplej vody je z plastového potrubia, rozvod plynu je na 1. a 2.NP. Kanalizácia je z plastového potrubia - 2 stúpačky. Zdrojom TÚV je zásobníkový ohrievač napojený aj na solárne panely, ktoré sú na garáži.  Zdrojom tepla je plynový kotol Buderus. Stavba je vybavená systémom núteného vetrania.

Vybavenie na 1.NP v prevádzke výučby plávania:

Kuchyňa- sklokeramická varná doska, granitový drez, jednopáková batéria, samostatná elektrická rúra, zabudovaná umývačka riadu, zabudovaná chladnička a mraznička. Rozvinutá dĺžka linky je 4,65 m.

Kúpeľňa- rohová akrylátová vaňa, keramické umývadlo v murovanom pulte, WC so zabudovanou nádržkou v stene, samostatná sprcha. Všetky batérie sú jednopákové, steny sú obložené keramickým obkladom po strop. Bazén- monolitický bazén rozmerov 6x3 m, obložený keramickým obkladom Buchtal, technologicky vyhotovený ako napätá hladina s prelivovým žľabom. V priestore bazéna je odvlhčovač. Sauna má drevený obklad a vykurovaná je elektrickou pieckou.

Vybavenie bytu na 1.NP:

Kuchyňa- sklokeramická varná doska, priestorový nerezový odsávač pár, granitový drez, jednopáková batéria, zabudovaná elektrická a mikrovlnná rúra, zabudovaná umývačka riadu, zabudovaná chladnička a mraznička. Linka je z materiálu na báze dreva, skladá sa z troch častí- vstavaná časť, varný ostrovček a skriňová zostava. Rozvinutá dĺžka linky je 6,90 m. V byte je krb s vyhrievacou vložkou.

Kúpeľňa- rohová akrylátová vaňa, keramické umývadlo v murovanom pulte, WC so zabudovanou nádržkou v stene, samostatná sprcha. Všetky batérie sú jednopákové, steny sú obložené keramickým obkladom po strop.

Vybavenie bytu na 2.NP:

Kuchyňa- sklokeramická varná doska, rohový granitový drez, jednopáková batéria, zabudovaná elektrická a mikrovlnná rúra, zabudovaná umývačka riadu, zabudovaná chladnička a mraznička. Linka je z materiálu na báze dreva, skladá sa z dvoch častí- vstavaná časť pri stenách a varný ostrovček. Rozvinutá dĺžka linky je 12,50 m. V byte je krb s vyhrievacou vložkou.

Kúpeľňa rodičov- rohová akrylátová vaňa, dve keramické umývadlá v murovanom pulte, WC so zabudovanou nádržkou v stene, samostatná sprcha. Všetky batérie sú jednopákové, steny sú obložené keramickým obkladom po strop. V spálni je krb s vyhrievacou vložkou.

Kúpeľňa deti- keramické umývadlo v murovanom pulte, WC so zabudovanou nádržkou v stene, samostatná sprcha. Všetky batérie sú jednopákové, steny sú obložené keramickým obkladom po strop.

Garáž:

Garáž je samostatne stojaca na rohu ulice, vo východnom rohu parcely 927/39. Je prízemná s podkrovím, pozdĺžnou osou stavby orientovaná v smere severozápad- juhovýchod. Postavená je na parc.č. 927/87. Zastrešená je sedlovou strechou. Juhovýchodný roh stavby kopíruje oblúk ulice a parcely.

Dispozičné riešenie:

Stavba obsahuje priestor pre parkovanie dvoch osobných vozidiel a dielňu. Vjazd je z juhozápadnej strany z dvora, kde je aj vchod do dielne. Na severozápadnej stene stavby sú dvere vstup peších a okno na presvetlenie.

V podkroví sa nachádza povala na skladovanie materiálu, pretože podkrovie nie je stavebne dokončené.

Materiálové zloženie a technické vyhotovenie stavby:

Stavba je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové murivo je vyhotovené z blokov Ytong hr. 0,30 m. Fasáda je zo silikátovej omietky.  Vnútorné omietky sú štukové iba v miestnosti garáže.  Strecha je sedlová tesársky spracovaná. Krytina na streche je z materiálu imitácie štiepanej bridlice pripevnený na strešných latách- vzhľadom na spôsob montáže bude ako porovnateľný znak použitý lepenkový šindel. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu- žľaby a zvody. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, v podkroví sú drevené strešné okná. Podlahy sú z hrubého betónu. Elektroinštalácia je na svetelná a motorická istená automatmi.

Pozemky:

Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce Ivanka pri Dunaji, okres Senec. Prístupné sú z Lipovej ulice, z ktorej sú stavby napojené na rozvod všetkých sietí. Lokalita je novovzniknutou zónou výlučne rodinných domov, situovaná je na juhozápadnom okraji obce. Výstavba je v lokalite ukončená, ulica je tichá a má iba miestny význam. Severovýchodným okrajom ohodnocovaných pozemkov tečie potok Biela voda.
       
         
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriad.exekuč.zál.práva EX 652/12-47 zo dňa 11.9.2013 súd.exekútora JUDr.Patriciusa Baďuru,Exekútorský úrad Bratislava na p.č.927/39, 927/86, 927/87 a rod.dom s.č.2492 na p.č.927/86,garáž s.č.2493 na p.č.927/87 pre pov.Rosenbergera Ivana(12.9.1968).-P-612/13-328/13.
Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu zál.práva formou dobrovoľnej dražby spol.Platiť sa oplatí s.r.o.(IČO:45684618) zo dňa 30.10.2013.( k V-5886/10)-P-738/13-405/13.
Poznamenáva sa oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.DD PSO 453/13 zo dňa 13.5.2014 spol. Platiť sa oplatí s.r.o.(IČO:45684618) -( k V-5886/10)-P-353/14-241/14
Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriad.exekuč.zál.práva EX 2151/15 zo dňa 9.5.2018 súd.exekútora JUDr.Ing.Jozefa Buri,LLM,Exekútorský úrad Levice na p.č.927/39,927/86,927/87 a rod.dom s.č.2492 na p.č.927/86,garáž s.č.2493 na p.č.927/87 pre pov.Rosenbergera Ivana(12.9.1968).-P-233/18-192/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., Bratislava (IČO:31320155) na zabezpečenie úveru č.001/116937/10-002/000 na p.č.927/39,927/86,927/87 a rod.dom s.č.2492 na p.č.927/86,garáž s.č.2493 na p.č.927/87 podľa zmluvy V-5886/10 zo dňa 20.12.2010.
Exekučné záložné právo na základe príkazu EX 652/12-56 zo dňa 14.10.2013 súd.exekútora JUDr.Patriciusa Baďuru,Exekútorský úrad Bratislava na p.č.927/39,927/86,927/87 a rod.dom s.č.2492 na p.č.927/86,garáž s.č.2493 na p.č.927/87 pre pov.Rosenbergera Ivana(12.9.1968).-Z-5887/13-406/13.
Exekučné záložné právo na základe príkazu EX 3338/2013 zo dňa 3.3.2014 súd.exekútora JUDr.Ladislava Jakubca,Exekútorský úrad Bratislava na p.č.927/39,927/86,927/87 a rod.dom s.č.2492 na p.č.927/86,garáž s.č.2493 na p.č.927/87 pre pov.Rosenbergera Ivana(12.9.1968).-Z-1493/14-132/14.
Exekučné záložné právo na základe príkazu EX 1195/2014 zo dňa 18.7.2014 súd.exekútora JUDr.Ladislava Jakubca,Exekútorský úrad Bratislava na p.č.927/39,927/86,927/87 a rod.dom s.č.2492 na p.č.927/86,garáž s.č.2493 na p.č.927/87 pre pov.Rosenbergera Ivana(12.9.1968).-Z-4889/14-621/14
Exekučné záložné právo na základe príkazu EX 1304/2015-14 zo dňa 29.9.2015 súd.exekútora JUDr.Viery Kučerovej v zastúpení JUDr.Jany Dobiášovej,Exekútorský úrad Holíč na p.č.927/39,927/86,927/87 a rod.dom s.č.2492 na p.č.927/86,garáž s.č.2493 na p.č.927/87 pre pov.Rosenbergera Ivana(12.9.1968).-Z-5791/15-1085/15
Exekučné záložné právo na základe príkazu EX 398/15-21 zo dňa 12.6.2017 súd.exekútora Mgr.Barbory Budziňákovej,Exekútorský úrad Bratislava na p.č.927/39,927/86,927/87 a rod.dom s.č.2492 na p.č.927/86,garáž s.č.2493 na p.č.927/87 pre pov.Rosenbergera Ivana(12.9.1968).-Z-3774/17-497/17
Exekučné záložné právo na základe príkazu EX 1910/2017-15 zo dňa 16.10.2017 súd.exekútora JUDr.Jany Dobiašovej,Exekútorský úrad Holíč na p.č.927/39,927/86,927/87 a rod.dom s.č.2492 na p.č.927/86,garáž s.č.2493 na p.č.927/87 pre pov.Rosenbergera Ivana(12.9.1968).-Z-6103/17-699/17
Iné údaje:
GP 106/2010
1 GP č. 5/02
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 31/2018
Meno znalca: Varga Ľubor Ing.
Dátum vyhotovenia: 23.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 475 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 356 250,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 3 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 30 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC): SUBASKBX, vedený v VUB, a.s., variabilný symbol (VS):45313 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 03.07.2018 o 10:45 hod. Obhliadka 2: 18.07.2018 o 10:45 hod.
Miesto obhliadky Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Lipová 2492/35, 900 28 Ivanka pri Dunaji.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Sirota Pavel kontakt: 02/322 02 733, 0911 833 869, sirota@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava