Dražba nehnuteľností v obci Iža v katastrálnom území Iža

Katastrálne územie:
Iža
Obec:
Iža

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 25,60 20.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 1273/07
Typ dražobnej vyhlášky: EX 1273/07
Poradie dražby: 1
Exekútor: Erik Tóth
Ulica: Piaristická 2
Obec: Nitra
PSČ: 94901
Dátum konania dražby: 20.08.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Piaristická 2, 94901Nitra
Vlastník: SK-AGRO, s.r.o.
Sídlo: Nitra, Piaristická 2
Podiel: 1/1000
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 13.07.2018
Znalecká hodnota: 25,60
Reálna hodnota: 25,60
Výška zábezpeky: 12,80
Číslo bankového účtu: SK4875000000000302551203
Najnižšie podanie: 25,60
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4875000000000302551203
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 13.08.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Iža
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Komárno
     Obec : Iža
     Kataster : Iža
     Číslo listu vlastníctva: 2782
   Stavba
     Supisné číslo: 731
     Pracelné číslo: 6419
     Druh stavby:
     Popis stavby: Kravín
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: