Dražba nehnuteľností v obci Komárno v katastrálnom území Komárno

Katastrálne územie:
Komárno
Obec:
Komárno

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 155a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 27. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09:30 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná
G. Predmet dražby

 

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

8865

Komárno

Komárno

Komárno

Komárno

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5927/321870 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

2943

1482

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

12

5.p.

Lodná súp.č. 2943, vchod 12

60,17

           

 

H. Opis predmetu dražby

Byt č.12 sa nachádza na šiestom nadzemnom podlaží  (5.poschodí) obytného domu s.č.2943 v jednom z jeho troch vchodov – Lodná ulica č.o.12 na pozemkovej parcele č.1482 v kat.území Komárno mesta Komárna v zastavanom území mesta na mestskom obytnom sídlisku situovanom po pravej strane pri vjazde do mesta v smere od okresného mesta Nové Zámky. Obytný dom s.č.2943 má osem nadzemných podlaží (prízemie a sedem poschodí) a jedno podzemné podlažie (suterén) v ktorom sa nachádzajú spoločné priestory obytného domu a pivnice prislúchajúce k jednotlivým bytom. Obytný dom s.č.2943 začal byť užívaný v roku 1988.

Bytový dom s.č.2943 je panelový objekt,má obvodový plášť zo zateplených panelov hr.24cm,má plochú strechu so živičnou privarovanou krytinou,klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu - kompletné, parapety okien z pozinkovaných i hliníkových plechov, schodiská žel.betónové schodnicové s povrchovou úpravou liate terazzo. Vonkajšia povrchová úprava fasád je z Dikopalstového nástreku panelov, okná v spoločných priestoroch domu i v suteréne domu sú kovové, vstupné dvere do domu z oboch strán plastové, každý vchod má samostatný výťah z ôsmimi nástupnými stanicami. Bytový dom s.č.2943 je napojený na nasledovné verejné inžinierske siete – elektrinu,vodu,kanalizáciu,plyn,telefón,má rozvod STA,požiarneho vodovodu s výtokovými hydrantmi i domáceho telefónu, každý byt má ústredné vykurovanie a teplú vodu centrálne z výmenníkovej stanice. Vo vchode č.o.12 sa nachádza na ôsmich nadzemných podlažiach spolu 16 bytov,na každom podlaží po dva byty. V suteréne domu sa nachádzajú pivničné priestory vo výlučnom užívaní jednotlivých vlastníkov bytov a spoločné nebytové priestory obytného domu – kočikárne,sušiarne,práčovňa,výťahové šachty a chodby pri pivniciach.

Byt č.12 obsahuje nasledovné miestnosti a priestory : dve izby,kuchyňu,kúpeľňu,WC,predsieň a jednu loggiu prístupnú zo zadnej izby. K bytu č.12 neprislúcha v suteréne obytného domu pivnica.

V byte boli v kuchyni a jednej izbe vymenené pôvodné drevené zdvojené okná za plastové,do kuchyne bola osadená nová linka so sporákom,v kuchyni a v predsieni boli urobené nové nášlapné vrstvy podláh z veľkoplošných parkiet.

Popis konštrukcií a vybavenia bytu č.12

Dvere dyhované i hladké,okná v jednej izbe a v kuchyni plastové s izolačnými dvojsklami a vnútornými plastovými žalúziami,v zadnej izbe pôvodné drevené zdvojené okno i s balkónovými dverami do loggie,podlahy v izbách z PVC, podlahy ostatných miestností z PVC, v kuchyni i v predsieni z veľkoplošných laminátových parkiet. Vykurovanie ústredné z výmenníkovej stanice, radiátory panelové s termohlavicami, v zadnej izbe liatinový radiátor, elektroinštalácia svetelná-ističe, rozvod studenej i teplej vody, zdroj teplej vody

–výmenník TÚV vo výmenníkovej stanici. Vaňa oceľová smaltovaná, 1ks umývadla, 1ks splachovacieho WC typu COMBI, v kuchyni kombinovaný sporák, kuchynská linka na báze dreva dĺžky 160cm s nerezovým drezom s okapávačom riadu, bez odsávača pár. Vodovodné výtokové batérie – 2ks pákovej nerezovej a 1ks detto so sprchou, inštalácia zemného plynu,vnútorný keramický obklad v kuchyni pri linke, vnútorné úpravy povrchov stien vápenné hladké omietky, na stropoch nalepené kazetové plastové podhľady. Bytové jadro pôvodné umakartové, v kúpeľni a vo WC odsávacie ventilátory, jedna zapustená loggia výmery do 5m2 prístupná zo zadnej izby.

Spoločnými časťami domu sú : základy domu,strecha,chodby,nosný konštrukčný systém,priečelie,vchody,schodiská,vodorovné nosné,izolačné a zvislé konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú : bleskozvod,vodovodné,kanalizačné,plynové,telefónne prípojky a STA.

Spoločnými nebytovými priestormi domu sú : vstupné priestory,zádveria, priestory schodísk,kočikárne,sušiarne,práčovňa,výťahové šachty a chodby pri pivniciach.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č.12 sa nachádza na šiestom nadzemnom podlaží  (5.poschodí) obytného domu s.č.2943 v jednom z jeho troch vchodov – Lodná ulica č.o.12 na pozemkovej parcele č.1482 v kat.území Komárno mesta Komárna v zastavanom území mesta na mestskom obytnom sídlisku situovanom po pravej strane pri vjazde do mesta v smere od okresného mesta Nové Zámky. Obytný dom s.č.2943 má osem nadzemných podlaží (prízemie a sedem poschodí) a jedno podzemné podlažie (suterén) v ktorom sa nachádzajú spoločné priestory obytného domu a pivnice prislúchajúce k jednotlivým bytom. Obytný dom s.č.2943 začal byť užívaný v roku 1988.

Bytový dom s.č.2943 je panelový objekt,má obvodový plášť zo zateplených panelov hr.24cm,má plochú strechu so živičnou privarovanou krytinou,klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu - kompletné, parapety okien z pozinkovaných i hliníkových plechov, schodiská žel.betónové schodnicové s povrchovou úpravou liate terazzo. Vonkajšia povrchová úprava fasád je z Dikopalstového nástreku panelov, okná v spoločných priestoroch domu i v suteréne domu sú kovové, vstupné dvere do domu z oboch strán plastové, každý vchod má samostatný výťah z ôsmimi nástupnými stanicami. Bytový dom s.č.2943 je napojený na nasledovné verejné inžinierske siete – elektrinu,vodu,kanalizáciu,plyn,telefón,má rozvod STA,požiarneho vodovodu s výtokovými hydrantmi i domáceho telefónu, každý byt má ústredné vykurovanie a teplú vodu centrálne z výmenníkovej stanice. Vo vchode č.o.12 sa nachádza na ôsmich nadzemných podlažiach spolu 16 bytov,na každom podlaží po dva byty. V suteréne domu sa nachádzajú pivničné priestory vo výlučnom užívaní jednotlivých vlastníkov bytov a spoločné nebytové priestory obytného domu – kočikárne,sušiarne,práčovňa,výťahové šachty a chodby pri pivniciach.

Byt č.12 obsahuje nasledovné miestnosti a priestory : dve izby,kuchyňu,kúpeľňu,WC,predsieň a jednu loggiu prístupnú zo zadnej izby. K bytu č.12 neprislúcha v suteréne obytného domu pivnica.

V byte boli v kuchyni a jednej izbe vymenené pôvodné drevené zdvojené okná za plastové,do kuchyne bola osadená nová linka so sporákom,v kuchyni a v predsieni boli urobené nové nášlapné vrstvy podláh z veľkoplošných parkiet.

Popis konštrukcií a vybavenia bytu č.12

Dvere dyhované i hladké,okná v jednej izbe a v kuchyni plastové s izolačnými dvojsklami a vnútornými plastovými žalúziami,v zadnej izbe pôvodné drevené zdvojené okno i s balkónovými dverami do loggie,podlahy v izbách z PVC, podlahy ostatných miestností z PVC, v kuchyni i v predsieni z veľkoplošných laminátových parkiet. Vykurovanie ústredné z výmenníkovej stanice, radiátory panelové s termohlavicami, v zadnej izbe liatinový radiátor, elektroinštalácia svetelná-ističe, rozvod studenej i teplej vody, zdroj teplej vody

–výmenník TÚV vo výmenníkovej stanici. Vaňa oceľová smaltovaná, 1ks umývadla, 1ks splachovacieho WC typu COMBI, v kuchyni kombinovaný sporák, kuchynská linka na báze dreva dĺžky 160cm s nerezovým drezom s okapávačom riadu, bez odsávača pár. Vodovodné výtokové batérie – 2ks pákovej nerezovej a 1ks detto so sprchou, inštalácia zemného plynu,vnútorný keramický obklad v kuchyni pri linke, vnútorné úpravy povrchov stien vápenné hladké omietky, na stropoch nalepené kazetové plastové podhľady. Bytové jadro pôvodné umakartové, v kúpeľni a vo WC odsávacie ventilátory, jedna zapustená loggia výmery do 5m2 prístupná zo zadnej izby.

Spoločnými časťami domu sú : základy domu,strecha,chodby,nosný konštrukčný systém,priečelie,vchody,schodiská,vodorovné nosné,izolačné a zvislé konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú : bleskozvod,vodovodné,kanalizačné,plynové,telefónne prípojky a STA.

Spoločnými nebytovými priestormi domu sú : vstupné priestory,zádveria, priestory schodísk,kočikárne,sušiarne,práčovňa,výťahové šachty a chodby pri pivniciach.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo Z-3939/98 v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Bratislava, vo výške nesplatenej časti úveru na byty: 8/5,12/4,12/13,Z-676/02,Výmaz Z 3852/04, Z-770/06, Z 642/07 Výmaz Z-2927/06, Zruš. Z-2748/08, Výmaz Z-347/09, Výmaz Z-2528/09,Výmaz Z-241/10, Výmaz Z-3613/12, Výmaz Z-1065/13.Výmaz Z-407/14, Výmaz Z-3811/2014. Výmaz Z-235/16.
- Vklad záložného práva V-2987/14 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zml. č.: 5059602201 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č. 12, vchod: 12, 5.p. v bytovom dome súp.č. 2943 na parc.reg.C-KN č.1482, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870, vlastník Moravcsík Silvia r. Brandová nar, 19.08.1988 v podiele 1/1.- pvz.- 2590/14
- Zákonné záložné právo Z-3657/2015 na základe § 15 ods.1 zák.č.182/1993 Z.z. a § 151c, ods. 2 Zák.č.40/1964 Zb. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na zabezpečenie pohľadávky na byt č. 12, 5.posch., vchod č.: 12 v obytnom dome so súp.č. 2943 na parc.'C' č. 1482, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870, vlastník: Moravcsík Silvia, rod. Brandová, nar. 19. 08. 1988.
Poznámka:
- Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 999/2016 zo dňa 9.10.2017, P998/17 predajom nehnuteľnosti v prospech oprávneného Stavebné bytové družstvo, Zimná 16, 945 01 Komárno, IČO: 00170984 so zákazom predaja, prevedenia a zaťaženia nehnuteľnosti: byt č. 12, 5.posch., vchod č.: 12 v obytnom dome so súp.č. 2943 na parc.'C' č. 1482, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870, vlastník: Moravcsík Silvia, rod. Brandová, nar. 19. 08. 1988. (Exekútorský úrad Komárno, súdny exekútor JUDr.Vojtech Markovič PhD.)
Iné údaje:
u p.č.1482 len dom,poz.je na LV 6434
Právo vec.bremena v zmysle § 23 zák.182/93 vyznač.v LV 6434

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 26 000,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 8/2018
Meno znalca: Ing. Gustáv Hodúl
Dátum vyhotovenia: 14.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 29 900,00 €