Dražba nehnuteľností v obci Košice-Krásna v katastrálnom území Krásna

Katastrálne územie:
Krásna
Obec:
Košice-Krásna

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 07.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 192a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, salónik RONDO na 2. poschodí
D. Dátum konania dražby 07. 06. 2018
E. Čas konania dražby 08:30 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

400

Košice

Krásna

Košice IV

Košice - Krásna

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

7905

Zastavané plochy a nádvoria

160

7906

Zastavané plochy a nádvoria

194

7907

Záhrady

249

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

380

7905

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 380 na parc. č. 7905 v uličnej zástavbe, čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, na ul. Čechovova 7 v Košiciach, k.ú. Krásna. Popis rodinného domu je prevzatý zo znaleckého posudku č. 70/2010 vypracovaného Ing. Annou Pangrácovou:

Dom má jedno čiatočné podzemné podlažie a nadzemné podlažie s využitím podkrovných priestorov na bývanie. Orientácia obytných miestností v dome je na východ do ul. Čechovova a na juh do dvora, v podkroví izba s orientáciou na západ. Napojený je na plyn, elektrinu, vodu zo studne nachádzajúcu sa pri dome na p.č. 7906 a na mestskú kanalizáciu. Na pozemku sa nachádza kopaná studňa z r. 1960. Pozemok je oplotený, rovinatý.

Konštrukčné vyhotovenie domu:

Základy - základové pásy - monolitický betón. Zvislé nosné konštruckie - tvoria tehlové múry nameranej hr. cca 520 mm, v rámci rekonštrukcie bol dom zateplený. Obvodové steny v podkroví sú drevenej konštrukcie so zateplením hr. 200 mm. Deliace konštrukcie sú z tehál a v podkroví zo  sadrokartónu. Vodorovné konštrukcie - strop nad 1. nadzemným podlažím je drevený, v podkroví drevený strop obložený sadrokartónom, strop nad  1. PP je žb monolitický. Zastrešenie bez krytiny - drevený krov, sedlový s bočným vikierom. Krytina strechy - poplastovaný plech Ramila. Klampiarske konštrukcie - z lakoplastu. Úpravy vnútorných povrchov - hladké omietky stropov a stien, maľby, obklady sadrokartónom s bodovým osvetlením. Vnútorné keramické obklady - v hygienických zariadeniach na 1. NP a v podkroví, v kuchyni na 1. NP. Dvere - vstupné dvere nové plastové, vnútorné presklené steny s imitáciou dreva, vnútorné drevené s presklením v drevených zárubniach na oboch podlažiach. Okná - plastové s imitáciou dreva, so žalúziami v celom dome. Povrchy podláh - na prízemí a v podkroví sú v obytných miestnostiach plávajúce podlahy, v hygienických miestostiach a kuchyni sú keramické dlažby.

Vybavenie:

Vykurovanie - podlahové teplovodné, kotol BUDERUS ÚK na plynu umiestnený v 1. NP v kotolni, podlahové kúrenie na oboch podlažiach, v prednej izbe je umiestnený aj krb na drevo. Elektroinštálácia - motorická, svetelná a zásuvková. Vnútorný vodovod - rozvod studenej vody a teplej vody s ohrevom cez kotol ÚK a zásobník. Vnútorná kanalizácia - kompletné vnútorné rozvody kanalizácie do miestnej siete. Vnútorný plynovod - rozvody v oceľových rúrkach, plynomer pri dome v predzáhradke. Ohrev teplej vody - v kotolni je umiestnený zásobník na TÚV v kombinácii s kotlom ÚK.

Dispozícia domu:

1. NP Vstup do domu je z južnej strany do predsiene, z ktorej sa prechádza do otvoreného priestoru kuchyne, vpravo sa nachádza hala so schodiskom do podkrovia a vstup do prednej izby, cez ktorú sa prechdza do susednej izby so samostatným šatníkom. V ľavej časti od vstupu sa nachádza kúpeľňa a z kuchyne sa prechádza do kotolne používanej aj ako sklad potravín. Svetlá výška miestností na prízemí je 2,46 m.-  Podkrovie - vstup z prízemia je z haly dreveným schodiskom do chodby,  z ktorej sa vstupuje do kúpeľne, prednej izby a zadnej izby. Svetlá výška v podkroví je max 2,18 m. Dom má 4 izby, kuchyňu, 2 kúpeľne a príslušenstvo.

Rodinný dom sa v súčasnosti neužíva, je značne zdevastovaný, neodborne sú odstránené niektoré okenné konštrukcie, časť dverí, časť podláh, vypínače, zásuvky, časť rozvodov vody, vnútorné vybavenie kuchyne, kúpeľne a kotolne.Údržba je zanedbaná, dom sa neužíva, postupne sa devastuje a chátra. Potrebná je okamžitý odborný zásah a oprava.

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ - garáž na parc. č. 7905

Jedná sa o garáž pristavenú v zadnej časti k rodinnému domu na parc. č. 7905. Popis garáže je prevzatý zo znaleckého posudku č. 45/2014 vypracovaného Ing. Dušanom Posypankom: Osadenie do terénu - základy betónové pásové s izolácie. Murivo 1. NP murované z pórobetónových tvárnic hr 30 cm. Krov pultový, bez strešnej krytiny. Podlaha v miestnosti z prostého betónu. Garáž je rozostavaná.

V súčasnosti chýba krytina, poškodené je debnenie na krove, chýbajú vypínače, zásuvky, garážové vráta. Údržba zanedbaná.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 380 na parc. č. 7905 v uličnej zástavbe, čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, na ul. Čechovova 7 v Košiciach, k.ú. Krásna. Popis rodinného domu je prevzatý zo znaleckého posudku č. 70/2010 vypracovaného Ing. Annou Pangrácovou:

Dom má jedno čiatočné podzemné podlažie a nadzemné podlažie s využitím podkrovných priestorov na bývanie. Orientácia obytných miestností v dome je na východ do ul. Čechovova a na juh do dvora, v podkroví izba s orientáciou na západ. Napojený je na plyn, elektrinu, vodu zo studne nachádzajúcu sa pri dome na p.č. 7906 a na mestskú kanalizáciu. Na pozemku sa nachádza kopaná studňa z r. 1960. Pozemok je oplotený, rovinatý.

Konštrukčné vyhotovenie domu:

Základy - základové pásy - monolitický betón. Zvislé nosné konštruckie - tvoria tehlové múry nameranej hr. cca 520 mm, v rámci rekonštrukcie bol dom zateplený. Obvodové steny v podkroví sú drevenej konštrukcie so zateplením hr. 200 mm. Deliace konštrukcie sú z tehál a v podkroví zo  sadrokartónu. Vodorovné konštrukcie - strop nad 1. nadzemným podlažím je drevený, v podkroví drevený strop obložený sadrokartónom, strop nad  1. PP je žb monolitický. Zastrešenie bez krytiny - drevený krov, sedlový s bočným vikierom. Krytina strechy - poplastovaný plech Ramila. Klampiarske konštrukcie - z lakoplastu. Úpravy vnútorných povrchov - hladké omietky stropov a stien, maľby, obklady sadrokartónom s bodovým osvetlením. Vnútorné keramické obklady - v hygienických zariadeniach na 1. NP a v podkroví, v kuchyni na 1. NP. Dvere - vstupné dvere nové plastové, vnútorné presklené steny s imitáciou dreva, vnútorné drevené s presklením v drevených zárubniach na oboch podlažiach. Okná - plastové s imitáciou dreva, so žalúziami v celom dome. Povrchy podláh - na prízemí a v podkroví sú v obytných miestnostiach plávajúce podlahy, v hygienických miestostiach a kuchyni sú keramické dlažby.

Vybavenie:

Vykurovanie - podlahové teplovodné, kotol BUDERUS ÚK na plynu umiestnený v 1. NP v kotolni, podlahové kúrenie na oboch podlažiach, v prednej izbe je umiestnený aj krb na drevo. Elektroinštálácia - motorická, svetelná a zásuvková. Vnútorný vodovod - rozvod studenej vody a teplej vody s ohrevom cez kotol ÚK a zásobník. Vnútorná kanalizácia - kompletné vnútorné rozvody kanalizácie do miestnej siete. Vnútorný plynovod - rozvody v oceľových rúrkach, plynomer pri dome v predzáhradke. Ohrev teplej vody - v kotolni je umiestnený zásobník na TÚV v kombinácii s kotlom ÚK.

Dispozícia domu:

1. NP Vstup do domu je z južnej strany do predsiene, z ktorej sa prechádza do otvoreného priestoru kuchyne, vpravo sa nachádza hala so schodiskom do podkrovia a vstup do prednej izby, cez ktorú sa prechdza do susednej izby so samostatným šatníkom. V ľavej časti od vstupu sa nachádza kúpeľňa a z kuchyne sa prechádza do kotolne používanej aj ako sklad potravín. Svetlá výška miestností na prízemí je 2,46 m.-  Podkrovie - vstup z prízemia je z haly dreveným schodiskom do chodby,  z ktorej sa vstupuje do kúpeľne, prednej izby a zadnej izby. Svetlá výška v podkroví je max 2,18 m. Dom má 4 izby, kuchyňu, 2 kúpeľne a príslušenstvo.

Rodinný dom sa v súčasnosti neužíva, je značne zdevastovaný, neodborne sú odstránené niektoré okenné konštrukcie, časť dverí, časť podláh, vypínače, zásuvky, časť rozvodov vody, vnútorné vybavenie kuchyne, kúpeľne a kotolne.Údržba je zanedbaná, dom sa neužíva, postupne sa devastuje a chátra. Potrebná je okamžitý odborný zásah a oprava.

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ - garáž na parc. č. 7905

Jedná sa o garáž pristavenú v zadnej časti k rodinnému domu na parc. č. 7905. Popis garáže je prevzatý zo znaleckého posudku č. 45/2014 vypracovaného Ing. Dušanom Posypankom: Osadenie do terénu - základy betónové pásové s izolácie. Murivo 1. NP murované z pórobetónových tvárnic hr 30 cm. Krov pultový, bez strešnej krytiny. Podlaha v miestnosti z prostého betónu. Garáž je rozostavaná.

V súčasnosti chýba krytina, poškodené je debnenie na krove, chýbajú vypínače, zásuvky, garážové vráta. Údržba zanedbaná.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Zmluva o zriadení záložného práva k Zmluve o spotrebnom úvere č. 037/5015/10SU zo dňa 17.08.2010 v prospech DPS financial consulting, s.r.o., IČO: 46 713 930, Tomaškovičova 17, 917 01 Trnava. Rozhodnutie o povolení vkladu V-7558/2010 zo dňa 16.09.2010 v.z.645/10 Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 6.12.2017. Z-9213/2017 zo dňa 13.12.2017- v.z.132/18
- Zmluva o zriadení záložného práva v prospech TRADE TK s.r.o., Obrody 27, Košice, IČO: 46165916, V-6134/2012 zo dňa 20.07.2012 v.z.554/12
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 4543/2012-25. Exekútorský úrad Košice, JUDr. Michal Mazúr, Z-1836/2014 zo dňa 13.03.2014 v.z.195/14
- Rozhodnutie č. B/2015/048370/00245794/8 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie daňovej pohľadávky Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane. Z-348/2016 zo dňa 20.01.2016 v.z.961/16
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 862/2014, Exekútorský úrad Košice, Hlavná 115, JUDr. Mária Hlavňová - súdna exekútorka, Z-918/2017 zo dňa 02.02.2017 - 179/17.
Poznámka:
- Informatívna: Návrh na začatie súdneho konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenom na OS Košice II pod sp. zn. 25C/266/2016, P 632/2016 - 3257/2016

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 89 250,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Stanislav Hric
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bielidla
b) Orientačné/súpisné číslo 902/16
c) Názov obce Spišské Podhradie d) PSČ 053 04
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 18.07.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 14/2018
Meno znalca: Ing. Iveta Weissová
Dátum vyhotovenia: 01.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 119 000,00 €