Dražba nehnuteľností v obci Lackovce v katastrálnom území Lackovce

Katastrálne územie:
Lackovce
Obec:
Lackovce

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 15.584,91 23.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 12Ex 38/2018
Typ dražobnej vyhlášky: 12Ex 38/2018
Poradie dražby: 2
Exekútor: Michal Brožina
Ulica: Stropkovská 633/3
Obec: Svidník
PSČ: 08901
Zastupujúci exekútor: Stanislav Moskvič
Ulica: Floriánova č. 2
Obec: Prešov
PSČ:
Dátum konania dražby: 23.07.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Stropkovská 633/3, 08901Svidník
Vlastník: Ing. Malackaničová Gabriela
Sídlo: Lackovce 110, okr. Humenné
Podiel:
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 12.06.2018
Znalecká hodnota: 20.779,88
Reálna hodnota: 15.584,91
Výška zábezpeky: 7.792,46
Číslo bankového účtu: SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 382018
Najnižšie podanie: 15.584,91
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 382018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 20.07.2018
Čas obhliadky: 14:30
Miesto obhliadky veci: prie Obc. úrade Lackovce
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Humenné
     Obec : Lackovce
     Kataster : Lackovce
     Číslo listu vlastníctva: LV č. 1276, LV č. 3861 a LV č. 3354
   Parcela
     Parcelné číslo: 1718
     Výmera: 727
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/3, cena podielu 425,03 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 1773
     Výmera: 1660
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/3, cena podielu 669,78 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 2078
     Výmera: 855
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/3, cena podielu 499,85 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 1526
     Výmera: 8570
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/2, cena podielu 7 515,35 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 361
     Výmera: 858
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/1, cena podielu 3 114,54 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 1681
     Výmera: 1476
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/1, cena podielu 1 991,27 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 1692
     Výmera: 795
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/1, cena podielu 1 018,93 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 1845
     Výmera: 2680
     Druh: ttp
     Popis: podiel 1/1, cena podielu 350,15 €
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: