Dražba nehnuteľností v obci Lok v katastrálnom území Lok

Katastrálne územie:
Lok
Obec:
Lok

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 09.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 17/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 14:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

398

Levice

Lok

Levice

Lok

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

518/1

Zastavané plochy a nádvoria

114

518/2

Záhrady

1286

518/3

Zastavané plochy a nádvoria

346

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

132

518/1

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby je prevzatý zo znaleckého posudku č. 153/2011 vypracovaný Ing. Jozefom Homolom:

Rodinný dom je riešený ako klasický "štvorec", s neskôr realizovanou prístavbou predsieni. Je dvojpodlažný - prízemie a podkrovie (povala - neobývateľná, slúži výlučne ako skladovací priestor, prístup je po drevenom schodisku.) Pôvodný rodinný dom je z roku 1954.

Dispozičné riešenie prízemia objektu začínajúc zádverím kam sa dá dostať z prístupovej komunikácie po chodníku a predloženým schodišťom od ulice, pokračuje komunikačným priestorom jedálne a kuchyne, ktoré slúžia ako komunikačné miestnosti k ďalším priestorom pôvodnej stavby i prístavby vrátane dvoch izieb, jedálne a kuchyne, šatníku, WC i kúpeľne. Terasa je prístupná cez zadný vchod.

Objekt je po čiastočnej rekonštrukcii časti prvkov krátkodobej životnosti (rozvody vody, kanalizácie, kúrenia, elektroinštalácie, plynu, ohrievač TÚV, vykurovacie telesá, vchodové dvere, okná, zariaďovacie predmety, kuchynská linka, časť povrchových úprav stien i stropov, obklady, časť podláh), prvky dlhodobej životnosti sú v pôvodnom stave.

Dom sa z hľadiska výstavby dá rozčleniť na:

Pôvodnú stavbu z roku 1954, pozostávajúcu z dvoch izieb, kúpeľne a zadnej vstupnej chodby, kuchyne s jedálňou a šatníkom a prístavbu z roku 1980, pozostávajúcu z nového vstupného zádveria predsiene. Dom je napojený na inžinierske siete plynu a elektriny, vody a kanalizácie len do žumpy.

1. nadzemné podlažie:

Základy betónové pásové rovnako i podmurovka s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo, pôvodnej časti z plnej pálenej tehly, hr. 450 mm, prístavby z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm. Priečky a výplňové muriov z plnej pálenej tehly rôznych hrúbok. Omietky vnútorné hladké vápennocementové. Vonkajšie pôvodné klasické brizolitové po rekonštrukcii novodobými stierkami so zateplením polystyrénom. Strop nad prístavbou nový monolitický železobetónový, pôvodná časť zostal drevený trámový strop. Krov drevená väznicová sústava s krokvami podopretými na väzniciach a pomúrniciach a vystuženými klieštinami, strecha valbová so sklonmi na všetky strany. Krytina pozižitá jednodrážková pálená škridla. Klampiarske konštrukcie okenných parapetov z hliníkového ťahaného plechu, žľaby a zvody strechy z pozinkovaného plechu. Okná časť nové z plastových profilov s izolačným dvojsklom a už osadenými vonkajšími hliníkovými okennými parampetami a časť v priečelí drevenné dvojité s exteriérovými plastovými roletami a pôvodnými vonkajšími okennými parapetami z pozinkovaného plechu. Interiérové dvere rámov s výplňou plné, alebo presklené v drevených zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach z veľkoplošncýh laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach v kúpeľni s WC, jedálni a kuchyni i vo vstupnej predsieni a chodbe keramická dlažba. Obklady stien sú v kúpeľni s WC a v kuchyni keramické. Vykurovanie riešené  ako lokálne s vykurovacími telesami, ktorými sú plynové kachle tzv. "gamat" 2 ks. Vykurovanie doplnené o lokálny zdroj tepla, ktorým sú liatinové krbové kachle na tuhé palivo so zaústením spalín do komína, umiestnené v kuchyni. Inštalácia plynu je zameraná na plynový sporák v kuchyni a plynové kachle. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Rozvádzač umiestnený vonku na stene riešený istením cez poistky. Dom je bez bleskozvodu. Rozvod studenej a teplej vody oceľovým pozinkovaným potrubím, teplej zo zásobníkového elektrického ohrievača, do kuchyne a kúpelne. Studená voda aj do WC. Kanalizácia vedená ležatým a zvislým rozvodom novodurového potrubia z WC, kuchyne a kúpelne cez kanalizačnú prípojku do žumpy za domom. Kuchynská linka vyrobená na báze dreva s deleným nerezovým drezom s pákovou batériou, s eletkrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou s digestovom, vstavanou umývačkou a rúrou. Zariaďovacie predmety - jednoduchá smaltovaná oceľová vaňa s keramickým obkladom a obyčajnou sprchovou batériou, keramické umývadlo s obyčajnou batériou, WC kombi misa.

Kôlňa p.č. 518/1

Jednoduchá drobná stavba dvojpodlažná s pultovou strechou slúžiaca ako šopa na uskladnenie vecí či potrieb. Prízemie tvorené jediným priestorom slúžiacim ako sklad vecí či materiálov a s napojením na inžinierske siete elektriny. Suterén pod časťou prízemia slúžiaci ako pivnica bez napojenia na inžinierske siete.

1. Podzemné podlažie - základy pivničného priestoru sú pásové monolitické z prostého betónu. Steny monolitické betónové hr. 200mm bez vodorovnej i zvislej izolácie, stropná konštrukcia monolitická železobetónová doska. Schodisko predložené monolitické železobetónové so stupňami i podstupnicami. Podlaha hlinená. Bez vnútorných omietok. Dvere drevené zvlakové, sklápacie, bez okien. Bez ďalších inštalácií a vybavenia.

1. Nadzemné podlažie - základy nepodpivničenej časti pásové monolitické z prostého betónu. Obvodové murivo z pórobetónových tvárnic, hrúbky do 250 mm bez vodorovnej izolácie. Bez stropnej konštrukcie len podhľad zavesený na konštrukcii strechy. Strecha pultová jednoduchá. Krytina z pálených jednodrážkových škridiel. Klapiarske konštrukcie žľabu, zvodu z pozinkovaného plechu. Omietky vonkajšie hrubé vápennocementové, vnútorné vápennocementové hladké. Podlaha betónová s nášľapnou vrstvou z cementového poteru. Bez keramického obkladu. Dvere vchodnové, jednokrídlové, presklené, hladké v drevených zárubniach. Okno jednouché drevené. Vo vnútri sa nachádza svetelný rozvod elektriny. Bez rozvodu vody i kanalizácie, či plynoinštalácie, bez vykurovania, bez akýchkoľvek ďalších rozvodov, inštalácií a vybavenia.

Vonkajšie WC

Vonkajší záchod za domom drevený z hranolkov a dosák postavený nad žumpou s napojením do kanalizácie, vybudovaný v roku 1990.

Prístrešok terasy

Drevený prístrešok tesárskej konštrukcie nad terasou za domom pred zadným vstupom. Zvislá nosná konštrukcia čiastočne z drevených stĺpov uchytených na rektifikačných železných kotvách zabetónovaných do základových betónových  pätiek a čiastočne ju tvorí obvodové murivo k rodinnému domu. Jednoduchý pultový krov uložený na väzničkách s krytinou z asfaltových živičných pásov. Konštrukcia napustená ochranným prostriedkom. Spevnená plocha terasy pred vstupom do domu bude dláždená z keramickej dlažby. Prístrešok vybudovaný v roku 2009.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby je prevzatý zo znaleckého posudku č. 153/2011 vypracovaný Ing. Jozefom Homolom:

Rodinný dom je riešený ako klasický "štvorec", s neskôr realizovanou prístavbou predsieni. Je dvojpodlažný - prízemie a podkrovie (povala - neobývateľná, slúži výlučne ako skladovací priestor, prístup je po drevenom schodisku.) Pôvodný rodinný dom je z roku 1954.

Dispozičné riešenie prízemia objektu začínajúc zádverím kam sa dá dostať z prístupovej komunikácie po chodníku a predloženým schodišťom od ulice, pokračuje komunikačným priestorom jedálne a kuchyne, ktoré slúžia ako komunikačné miestnosti k ďalším priestorom pôvodnej stavby i prístavby vrátane dvoch izieb, jedálne a kuchyne, šatníku, WC i kúpeľne. Terasa je prístupná cez zadný vchod.

Objekt je po čiastočnej rekonštrukcii časti prvkov krátkodobej životnosti (rozvody vody, kanalizácie, kúrenia, elektroinštalácie, plynu, ohrievač TÚV, vykurovacie telesá, vchodové dvere, okná, zariaďovacie predmety, kuchynská linka, časť povrchových úprav stien i stropov, obklady, časť podláh), prvky dlhodobej životnosti sú v pôvodnom stave.

Dom sa z hľadiska výstavby dá rozčleniť na:

Pôvodnú stavbu z roku 1954, pozostávajúcu z dvoch izieb, kúpeľne a zadnej vstupnej chodby, kuchyne s jedálňou a šatníkom a prístavbu z roku 1980, pozostávajúcu z nového vstupného zádveria predsiene. Dom je napojený na inžinierske siete plynu a elektriny, vody a kanalizácie len do žumpy.

1. nadzemné podlažie:

Základy betónové pásové rovnako i podmurovka s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo, pôvodnej časti z plnej pálenej tehly, hr. 450 mm, prístavby z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm. Priečky a výplňové muriov z plnej pálenej tehly rôznych hrúbok. Omietky vnútorné hladké vápennocementové. Vonkajšie pôvodné klasické brizolitové po rekonštrukcii novodobými stierkami so zateplením polystyrénom. Strop nad prístavbou nový monolitický železobetónový, pôvodná časť zostal drevený trámový strop. Krov drevená väznicová sústava s krokvami podopretými na väzniciach a pomúrniciach a vystuženými klieštinami, strecha valbová so sklonmi na všetky strany. Krytina pozižitá jednodrážková pálená škridla. Klampiarske konštrukcie okenných parapetov z hliníkového ťahaného plechu, žľaby a zvody strechy z pozinkovaného plechu. Okná časť nové z plastových profilov s izolačným dvojsklom a už osadenými vonkajšími hliníkovými okennými parampetami a časť v priečelí drevenné dvojité s exteriérovými plastovými roletami a pôvodnými vonkajšími okennými parapetami z pozinkovaného plechu. Interiérové dvere rámov s výplňou plné, alebo presklené v drevených zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach z veľkoplošncýh laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach v kúpeľni s WC, jedálni a kuchyni i vo vstupnej predsieni a chodbe keramická dlažba. Obklady stien sú v kúpeľni s WC a v kuchyni keramické. Vykurovanie riešené  ako lokálne s vykurovacími telesami, ktorými sú plynové kachle tzv. "gamat" 2 ks. Vykurovanie doplnené o lokálny zdroj tepla, ktorým sú liatinové krbové kachle na tuhé palivo so zaústením spalín do komína, umiestnené v kuchyni. Inštalácia plynu je zameraná na plynový sporák v kuchyni a plynové kachle. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Rozvádzač umiestnený vonku na stene riešený istením cez poistky. Dom je bez bleskozvodu. Rozvod studenej a teplej vody oceľovým pozinkovaným potrubím, teplej zo zásobníkového elektrického ohrievača, do kuchyne a kúpelne. Studená voda aj do WC. Kanalizácia vedená ležatým a zvislým rozvodom novodurového potrubia z WC, kuchyne a kúpelne cez kanalizačnú prípojku do žumpy za domom. Kuchynská linka vyrobená na báze dreva s deleným nerezovým drezom s pákovou batériou, s eletkrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou s digestovom, vstavanou umývačkou a rúrou. Zariaďovacie predmety - jednoduchá smaltovaná oceľová vaňa s keramickým obkladom a obyčajnou sprchovou batériou, keramické umývadlo s obyčajnou batériou, WC kombi misa.

Kôlňa p.č. 518/1

Jednoduchá drobná stavba dvojpodlažná s pultovou strechou slúžiaca ako šopa na uskladnenie vecí či potrieb. Prízemie tvorené jediným priestorom slúžiacim ako sklad vecí či materiálov a s napojením na inžinierske siete elektriny. Suterén pod časťou prízemia slúžiaci ako pivnica bez napojenia na inžinierske siete.

1. Podzemné podlažie - základy pivničného priestoru sú pásové monolitické z prostého betónu. Steny monolitické betónové hr. 200mm bez vodorovnej i zvislej izolácie, stropná konštrukcia monolitická železobetónová doska. Schodisko predložené monolitické železobetónové so stupňami i podstupnicami. Podlaha hlinená. Bez vnútorných omietok. Dvere drevené zvlakové, sklápacie, bez okien. Bez ďalších inštalácií a vybavenia.

1. Nadzemné podlažie - základy nepodpivničenej časti pásové monolitické z prostého betónu. Obvodové murivo z pórobetónových tvárnic, hrúbky do 250 mm bez vodorovnej izolácie. Bez stropnej konštrukcie len podhľad zavesený na konštrukcii strechy. Strecha pultová jednoduchá. Krytina z pálených jednodrážkových škridiel. Klapiarske konštrukcie žľabu, zvodu z pozinkovaného plechu. Omietky vonkajšie hrubé vápennocementové, vnútorné vápennocementové hladké. Podlaha betónová s nášľapnou vrstvou z cementového poteru. Bez keramického obkladu. Dvere vchodnové, jednokrídlové, presklené, hladké v drevených zárubniach. Okno jednouché drevené. Vo vnútri sa nachádza svetelný rozvod elektriny. Bez rozvodu vody i kanalizácie, či plynoinštalácie, bez vykurovania, bez akýchkoľvek ďalších rozvodov, inštalácií a vybavenia.

Vonkajšie WC

Vonkajší záchod za domom drevený z hranolkov a dosák postavený nad žumpou s napojením do kanalizácie, vybudovaný v roku 1990.

Prístrešok terasy

Drevený prístrešok tesárskej konštrukcie nad terasou za domom pred zadným vstupom. Zvislá nosná konštrukcia čiastočne z drevených stĺpov uchytených na rektifikačných železných kotvách zabetónovaných do základových betónových  pätiek a čiastočne ju tvorí obvodové murivo k rodinnému domu. Jednoduchý pultový krov uložený na väzničkách s krytinou z asfaltových živičných pásov. Konštrukcia napustená ochranným prostriedkom. Spevnená plocha terasy pred vstupom do domu bude dláždená z keramickej dlažby. Prístrešok vybudovaný v roku 2009.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V-39/2012 - záložné právo na úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s., Bratislava, IČO 00151653 zo zmluvy zo dňa 04.01.2012, rozhodnutie zo dňa 02.02.2012 na pozemky: C KN parc.č. 518/1, 518/2, 518/3 a stavbu: rodinný dom s.č. 132 na C KN parc.č. 518/1.

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 58/2018
Meno znalca: Ing. Ľubomír Rajnoha
Dátum vyhotovenia: 08.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 36 700,00 €