Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Lučenec

Katastrálne územie:
Lučenec
Obec:
Lučenec

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 4.240,00 01.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 276/2010
Typ dražobnej vyhlášky: EX 276/2010
Poradie dražby: 1
Exekútor: Marián Jurina
Ulica: Ul. Št. Moyzesa 50
Obec: Lučenec
PSČ: 98401
Dátum konania dražby: 01.08.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Št. Moyzesa 50, 98401Lučenec
Vlastník: Kolesár Ján r. Kolesár a Mária Kolesárová r. Toholová
Sídlo: M.R.Štefánika 10, Lučenec
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 25.06.2018
Znalecká hodnota: 4.240,00
Reálna hodnota: 4.240,00
Výška zábezpeky: 2.120,00
Číslo bankového účtu: SK8602000000001544849402, VS 2762010
Najnižšie podanie: 4.240,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK8602000000001544849402, VS 2762010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Miesto obhliadky veci:
Ďalšie informácie : Obhliadka sa uskutoční po dohode s ex. úradom na tel. č. 047/4511961.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Lučenec
     Obec : Lučenec
     Kataster : Lučenec
     Číslo listu vlastníctva:
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/42
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/43
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/44
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/45
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/46
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/47
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/48
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/49
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/50
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/51
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/52
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/53
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/54
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/55
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
   Stavba
     Supisné číslo: 3299
     Pracelné číslo: 1856/108
     Druh stavby: 22
     Popis stavby: polyfunkčný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: