Dražba nehnuteľností v obci Malacky v katastrálnom území Malacky

Katastrálne územie:
Malacky
Obec:
Malacky

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 18.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 22/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, kongresová miestnosť na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 18. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1015

Malacky

Malacky

Malacky

Malacky

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

2696

Zastavané plochy a nádvoria

246

2697

Záhrady

292

 

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

112

2696

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 112 je postavený na pozemku parc. č. 2696 v okrese Malacky, k.ú. Malacky. Ide o jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia. V roku 1975 bola prevedená prístavba vstupnej chodby a jednej izby a v roku 2015-2017 prešiel rodinný dom čiastočnou rekonštrukciou, kedy vznikli aj dve samostatné bytové jednotky. Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie. Dispozičné riešenie - 1.NP: b.j.č.1 – chodba, obývacia miestnosť s kychyňou, 2x izba, technická miestnosť, kúpeľňa spolu s WC b.j.č.2 - chodba, obývacia miestnosť s kuchyňou, kúpeľňa spolu s WC.

Konštrukčné riešenie:

Dom je založený na betónových základových pásoch bez izolácie proti vlhkosti. Obvodové steny sú murované z plnej pálenej tehly hr. 45cm, priečky hr. 30cm. Stropy drevené s rovným podhľadom, povrchová úprava fasády vápenno cementová omietka – vyžaduje si opravu, zastrešenie je sedlovou strechou s krytinou pálenej dvojdrážkovej škridle (1998), klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu. V rokoch 2015-2017 bola prevedená rekonštrukcia spolu s dispozičnými zmenami, čím vznikli dve bytové jednotky so samostatnými vstupmi. Elektroinštalácia svetelná, vykurovanie a ohrev teplej vody zabezpečený pre obidve bytové jednotky plynovým kotlom zn. Protherm osadený v technickej miestnosti. Ohodnocovaná nehnuteľnosť si vyžaduje rekonštrukciu. V čase šetrenia sa nehnuteľnosť plne využívala.

Bytová jednotka č.1:

Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami, dvere hladké osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere plastové presklené, radiátory panelové plechové. Podlaha v obývacej miestnosti s kuchyňou veľkoplošná laminátová v ostatných častiach domu podlaha z keramickej dlažby. V čase šetrenia nebola jedna izba dokončená (bez podláh, povrchovej úpravy stien). Vybavenie kuchyne: - nachádza sa tu kuchynská linka v dĺžke 5,10bm so zabudovanými spotrebičmi – elektrický sporák, nerezový drez s pákovou batériou, digestor, podlaha veľkoplošná laminátová. Vybavenie kúpeľne: - nachádza sa tu murovaný sprchovací kút obložený keramickým obkladom, zabudované umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, keramický obklad stien do výšky stropu, podlaha z keramickej dlažby.

Bytová jednotka č.2:

Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami, dvere hladké osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere drevené presklené, radiátory panelové plechové. Podlaha v obytných miestnostiach, kuchyni veľkoplošná laminátová v ostatných častiach domu podlaha z keramickej dlažby. V čase šetrenia sa táto časť rodinného domu využívala na prenájom. Vybavenie kuchyne: - nachádza sa tu kuchynský linka v dĺžke 1,80bm so zabudovaným nerezovým drezom s pákovou batériou, elektrický sporák, podlaha veľkoplošná laminátová. Vybavenie kúpeľne: - nachádza sa tu murovaný sprchovací kút obložený keramickým obkladom, umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, podlaha z keramickej dlažby.

Drobná stavba - sklad

Sklad je postavený za rodinným domom vo dvore na pozemku parc.č. 2696. Stavba je založená na betónových základových pásoch a obvodové konštrukcie sú z tehlového muriva hr. do 150mm. Objekt bol vybudovaný podľa vyjadrenia vlastníka nehnuteľnosti v roku 1975 ako prízemný objekt s podpivničením s pultovou strechou. Dispozične pozostáva z jednej miestností. Osadené je oceľové okno, drevené zvlakové vstupné dvere, podlahy betónové s náterom, vonkajšia povrchová úprava vápenná omietka, len z časti.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 112 je postavený na pozemku parc. č. 2696 v okrese Malacky, k.ú. Malacky. Ide o jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia. V roku 1975 bola prevedená prístavba vstupnej chodby a jednej izby a v roku 2015-2017 prešiel rodinný dom čiastočnou rekonštrukciou, kedy vznikli aj dve samostatné bytové jednotky. Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie. Dispozičné riešenie - 1.NP: b.j.č.1 – chodba, obývacia miestnosť s kychyňou, 2x izba, technická miestnosť, kúpeľňa spolu s WC b.j.č.2 - chodba, obývacia miestnosť s kuchyňou, kúpeľňa spolu s WC.

Konštrukčné riešenie:

Dom je založený na betónových základových pásoch bez izolácie proti vlhkosti. Obvodové steny sú murované z plnej pálenej tehly hr. 45cm, priečky hr. 30cm. Stropy drevené s rovným podhľadom, povrchová úprava fasády vápenno cementová omietka – vyžaduje si opravu, zastrešenie je sedlovou strechou s krytinou pálenej dvojdrážkovej škridle (1998), klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu. V rokoch 2015-2017 bola prevedená rekonštrukcia spolu s dispozičnými zmenami, čím vznikli dve bytové jednotky so samostatnými vstupmi. Elektroinštalácia svetelná, vykurovanie a ohrev teplej vody zabezpečený pre obidve bytové jednotky plynovým kotlom zn. Protherm osadený v technickej miestnosti. Ohodnocovaná nehnuteľnosť si vyžaduje rekonštrukciu. V čase šetrenia sa nehnuteľnosť plne využívala.

Bytová jednotka č.1:

Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami, dvere hladké osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere plastové presklené, radiátory panelové plechové. Podlaha v obývacej miestnosti s kuchyňou veľkoplošná laminátová v ostatných častiach domu podlaha z keramickej dlažby. V čase šetrenia nebola jedna izba dokončená (bez podláh, povrchovej úpravy stien). Vybavenie kuchyne: - nachádza sa tu kuchynská linka v dĺžke 5,10bm so zabudovanými spotrebičmi – elektrický sporák, nerezový drez s pákovou batériou, digestor, podlaha veľkoplošná laminátová. Vybavenie kúpeľne: - nachádza sa tu murovaný sprchovací kút obložený keramickým obkladom, zabudované umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, keramický obklad stien do výšky stropu, podlaha z keramickej dlažby.

Bytová jednotka č.2:

Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami, dvere hladké osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere drevené presklené, radiátory panelové plechové. Podlaha v obytných miestnostiach, kuchyni veľkoplošná laminátová v ostatných častiach domu podlaha z keramickej dlažby. V čase šetrenia sa táto časť rodinného domu využívala na prenájom. Vybavenie kuchyne: - nachádza sa tu kuchynský linka v dĺžke 1,80bm so zabudovaným nerezovým drezom s pákovou batériou, elektrický sporák, podlaha veľkoplošná laminátová. Vybavenie kúpeľne: - nachádza sa tu murovaný sprchovací kút obložený keramickým obkladom, umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, podlaha z keramickej dlažby.

Drobná stavba - sklad

Sklad je postavený za rodinným domom vo dvore na pozemku parc.č. 2696. Stavba je založená na betónových základových pásoch a obvodové konštrukcie sú z tehlového muriva hr. do 150mm. Objekt bol vybudovaný podľa vyjadrenia vlastníka nehnuteľnosti v roku 1975 ako prízemný objekt s podpivničením s pultovou strechou. Dispozične pozostáva z jednej miestností. Osadené je oceľové okno, drevené zvlakové vstupné dvere, podlahy betónové s náterom, vonkajšia povrchová úprava vápenná omietka, len z časti.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V-4049/14 Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa,a.s.,Tomášiková 48, Bratislava, IČO 00151653 vyplývajúce zo zmluvy č.5061075543 zo dňa 09.09.2014 na parc.č. 2697, 2696, rodinný dom s.č. 112 na parc.č. 2696, právopl. 06.10.2014 -2944/14
- Z-3045/2017: Exekučný príkaz 427EX 59/2017 zo dňa 26.06.2017 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávneného FORTRADEX, s.r.o., Pečnianska 3714/8, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 46258451 - Exekútorský úrad Bratislava, Matejkova 13, 841 05 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jozef Ingr. - 2250/17
- Z-2373/2018: Exekučný príkaz 427EX 87/18 zo dňa 18.05.2018 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 0/48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370 - Exekútorský úrad Bratislava, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jozef Ingr. - 1858/18
Poznámka:
- P-174/2017: Začatie súdneho konania na Okresnom súde Malacky pod sp.zn. 27C/12/2017. - 1912/17
- P-317/2017: Upovedomenie o začatí exekúcie 427EX 78/17 zo dňa 09.10.2017 o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností v prospech oprávneného FORTRADEX, s.r.o., Pečnianska 3714/8, 851 01 Bratislava, IČO: 46258451 - Exekútorský úrad Bratislava,
Matejkova 13, 841 05 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jozef Ingr. - 3011/17

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 85 770,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 48/2018
Meno znalca: Ing. Dagmar Jančovičová
Dátum vyhotovenia: 07.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 95 300,00 €