Dražba nehnuteľností v obci Ružindol v katastrálnom území Ružindol

Katastrálne územie:
Ružindol
Obec:
Ružindol

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 08.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 191b/2015
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
D. Dátum konania dražby 08. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09:30 hod.
F. Kolo dražby druhá opakovaná
G. Predmet dražby

 

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1378

Trnava

Ružindol

Trnava

Ružindol

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

181/1

Zastavané plochy a nádvoria

604

181/2

Zastavané plochy a nádvoria

158

 

 

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

475

181/2

Rodinný dom

 

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 475 je osadený v rovinatom teréne na par. č. 181/2, v k.ú. Ružindol, obec Ružindol, okres Trnava. Stavba je samostatne stojaca v záhrade, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, podpivničená s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, prístupná po spevnenej komunikácii. I. podzemné podlažie dispozične obsahuje sklad, práčovňu, kotolňu a schodisko. I. nadzemné podlažie dispozične obsahuje 2x izbu, kuchyňu, sklad, kúpeľňu s WC, 2x chodbu, schodisko a garáž. I. podkrovné podlažie dispozične obsahuje 2x izbu, šatník, kúpeľňu s WC, chodbu a schodisko. Stavba je skolaudovaná s neukončenými prvkami a prácami. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, vody, kanalizácie a plynu.

Konštrukcie a vybavenia:

I. podzemné podlažie: osadenie v priemernej hĺbke od 1 m do 2 m so zvislou izoláciou, murivo z iných materiálov hr. od 30 cm do 40 cm, deliace priečky tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom betónové, okná plastové, dvere hladké, podlahy ostatných miestností keramická dlažba, vykurovanie centrálne teplovodné, elektroinštalácia svetelná, motorická, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod plynu, plynový kotol s ohrevom vody, kanalizácia plast 1x, batéria 2 ks, vnútorné obklady práčovne, vaňa 1x a umývadlo 1x - práčovňa nie je dokončená.

I. nadzemné podlažie: základy betónové, objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou, murivo z iných materiálov hr. od 30 cm do 40 cm, deliace priečky tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom betónové, krov valbový, krytina škridľa, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, omietky fasády na báze umelých látok nad 2/3   4x, okná plastové, dvere hladké dyhované, podlahy obytných miestností plávajúce podlahy, podlahy ostatných miestností keramická dlažba, vykurovanie centrálne teplovodné, elektroinštalácia svetelná, motorická, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod plynu, kanalizácia plast 2x, drezové umývadlo nerezové, plynová varná doska, elektrická rúra, umývačka riadu, kuchynská linka dĺžky 6,00 m, záchod splachovací s umývadlom 1 ks, samostatná sprcha 1 ks, batéria 3 ks, vnútorné obklady kuchyne, kupeľne, elektrický rozvádzač s automatickým istením.

I. podkrovné podlažie: murivo tehlové hr. od 30 cm do 40 cm, deliace priečky tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom drevené, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, omietky fasády na báze umelých látok nad 2/3   4x, okná plastové, dvere hladké dyhované, podlady obytných miestností plávajúce podlahy, podlahy ostatných miestností keramická dlažba, vykurovanie centrálne teplovodné, elektroinštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, kanalizácia plast 1x, záchod splachovací 1 ks, vaňa rohová 1ks, umývadlo 1ks, samostatná sprcha,  batéria 3ks, vnútorné obklady kúpeľne, vane a sprchy.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 475 je osadený v rovinatom teréne na par. č. 181/2, v k.ú. Ružindol, obec Ružindol, okres Trnava. Stavba je samostatne stojaca v záhrade, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, podpivničená s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, prístupná po spevnenej komunikácii. I. podzemné podlažie dispozične obsahuje sklad, práčovňu, kotolňu a schodisko. I. nadzemné podlažie dispozične obsahuje 2x izbu, kuchyňu, sklad, kúpeľňu s WC, 2x chodbu, schodisko a garáž. I. podkrovné podlažie dispozične obsahuje 2x izbu, šatník, kúpeľňu s WC, chodbu a schodisko. Stavba je skolaudovaná s neukončenými prvkami a prácami. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, vody, kanalizácie a plynu.

Konštrukcie a vybavenia:

I. podzemné podlažie: osadenie v priemernej hĺbke od 1 m do 2 m so zvislou izoláciou, murivo z iných materiálov hr. od 30 cm do 40 cm, deliace priečky tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom betónové, okná plastové, dvere hladké, podlahy ostatných miestností keramická dlažba, vykurovanie centrálne teplovodné, elektroinštalácia svetelná, motorická, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod plynu, plynový kotol s ohrevom vody, kanalizácia plast 1x, batéria 2 ks, vnútorné obklady práčovne, vaňa 1x a umývadlo 1x - práčovňa nie je dokončená.

I. nadzemné podlažie: základy betónové, objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou, murivo z iných materiálov hr. od 30 cm do 40 cm, deliace priečky tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom betónové, krov valbový, krytina škridľa, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, omietky fasády na báze umelých látok nad 2/3   4x, okná plastové, dvere hladké dyhované, podlahy obytných miestností plávajúce podlahy, podlahy ostatných miestností keramická dlažba, vykurovanie centrálne teplovodné, elektroinštalácia svetelná, motorická, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod plynu, kanalizácia plast 2x, drezové umývadlo nerezové, plynová varná doska, elektrická rúra, umývačka riadu, kuchynská linka dĺžky 6,00 m, záchod splachovací s umývadlom 1 ks, samostatná sprcha 1 ks, batéria 3 ks, vnútorné obklady kuchyne, kupeľne, elektrický rozvádzač s automatickým istením.

I. podkrovné podlažie: murivo tehlové hr. od 30 cm do 40 cm, deliace priečky tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom drevené, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, omietky fasády na báze umelých látok nad 2/3   4x, okná plastové, dvere hladké dyhované, podlady obytných miestností plávajúce podlahy, podlahy ostatných miestností keramická dlažba, vykurovanie centrálne teplovodné, elektroinštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, kanalizácia plast 1x, záchod splachovací 1 ks, vaňa rohová 1ks, umývadlo 1ks, samostatná sprcha,  batéria 3ks, vnútorné obklady kúpeľne, vane a sprchy.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- ZÁLOŽNÉ PRÁVO - na parc.č.181/1, 181/2 a rod.dom s.č.475 na p.č.181/2: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, V 5865/10 - Zmluva o zriadení záložného práva ZZ1 k ÚZ č.261/2002/10SU právoplatná dňa 10.12.2010 - v.z.145/10, 146/10
- Z 5031/15 - Na pozemky reg. C KN parc.č.181/1, 181/2 a rodinný dom s.č.475 na parc. č.181/2: EX 77608/17 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 02.09.2015 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, krajská pobočka Trnava, Halenárska 22, Trnava, IČO: 35937874; Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.; Z 2253/2018 - Oznámenie o zmene súdneho exekútora a údajov zo dňa 13.04.2018; EÚ JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - 95/18
Poznámka:
- P 780/15 - Na pozemky reg. C KN parc.č.181/1, 181/2 a rodinný dom s.č.475 na parc. č.181/2: EX 308/2015 - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti zo dňa 21.09.2015 v prospech oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s .r.o., IČO: 35792752, Pribinova 25, 824 96 Bratislava; Exekútorský úrad Bratislava, Bosákova
7, 851 04 Bratislava, súdny exekútor Mgr. Ján Makita - 299/15
- P 376/2017 - Na parcely registra C č.181/1, 181/2 a rodinný dom s. č. 475 na parcele registra C č.181/2: EX 238/2017 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 18.05.2017 v prospech oprávneného: Trnavská vodárenská
spoločnosť, a. s., IČO: 36252484, Priemyselná 10, Piešťany; Exekútorský úrad Trnava, B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava, súdny exekútor JUDr. Lucia Baničová - 131/17
- P 593/2017 - na parcely registra C č. 181/1, 181/2 a rodinný dom s. č. 475 na parcele registra C č. 181/2 sa poznamenáva začatie konania o určenie neplatnosti zmluvy o úvere, o určenie neplatnosti zmluvy o zriadení záložného práva, o neexistencii záložného práva k
nehnuteľnosti na základe žaloby podanej na Okresný súd Trnava dňa 07.09.2017 pod spisovou značkou 29Csp/85/2017 - 197/17
Iné údaje:
K vlastníkovi por.č. 1 je pod por.č. 2 nájom na parc.reg. C č. 181/1, N 1/2018 - Návrh na zápis, Zmluva o nájme nehnuteľnosti zo dňa 01.07.2017 /do 30.06.2032/ - 2/18
K vlastníkovi por.č. 1 je pod por.č. 3 nájom na parc.reg. C č. 181/1, N 215/2018 - Návrh na zápis, Zmluva o nájme nehnuteľnosti zo dňa 29.06.2017 /do 30.06.2032/ - 123/18


"Na predmete dražby viazne Zmluva o nájme časti domu a Dodatok č. 1 medzi prenajímateľmi Peter Dobrovodský, dát.nar.: 20.12.1974, bytom Ružindol 116 a Marianna Dobrovodská, dát.nar.: 30.07.1984 bytom Ružindol 116 a nájomcom Martin Smich, dát.nar.: 14.11.1977, bytom Narcisova 1944/10, Šaľa na dobu určitú od 01.02.2016 do 30.09.2023".
"Na predmete dražby viazne Zmluva o nájme časti domu a Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti domu medzi prenajímateľmi Peter Dobrovodský, dát.nar.: 20.12.1974, bytom Ružindol 116 a Marianna Dobrovodská, dát.nar.: 30.07.1984 bytom Ružindol 116 a nájomcom Mgr. Jozef Matoš, dát.nar.: 24.06.1971, bytom L. Svobodu 19, 969 01 Banská Štiavnica na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.05.2024."
"Na predmete dražby viazne Zmluva o nájme medzi prenajímateľmi Peter Dobrovodský, dát.nar.: 20.12.1974, bytom Ružindol 116 a Marianna Dobrovodská, dát.nar.: 30.07.1984 bytom Ružindol 116 a nájomcom Zoran Dodevski, dát.nar.: 18.04.1962, bytom Kostolná 132/2, Nové Zámky na dobu určitú od 01.07.2017 do 30.06.2032.“
Uvedené zmluvy sú k nahliadnutiu u dražobníka
Na predmete dražby viazne Zmluva o nájme medzi prenajímateľmi Peter Dobrovodský, dát.nar.: 20.12.1974, bytom Ružindol 116 a Marianna Dobrovodská, dát.nar.: 30.07.1984 bytom Ružindol 116 a nájomcom Školek Martin, dát.nar.: 20.03.1993, bytom 919 61 Borová č. 65 na dobu určitú do 30.06.2032.
Uvedaná zmluva nie je k dispozícii u dražobníka.“

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 123 500,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Monika Chorváthová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva SNP
b) Orientačné/súpisné číslo 10/63
c) Názov obce Turčianske Teplice d) PSČ 039 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 30.07.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 97/2017
Meno znalca: Ing. Jana Zavadilová
Dátum vyhotovenia: 13.07.2017
Všeobecná cena odhadu: 139 000,00 €