Dražba nehnuteľností v obci Senec v katastrálnom území Senec

Katastrálne územie:
Senec
Obec:
Senec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 477000 31.08.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 47-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, kongresová miestnosť na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 31. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

325

Senec

Senec

Senec

Senec

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

2094/1

Zastavané plochy a nádvoria

281

2094/2

Zastavané plochy a nádvoria

128

2095/1

Záhrady

525

2095/2

Zastavané plochy a nádvoria

105

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

720

2094/1

Rodinný dom

720

2095/2

vedľajšia stavba- bazén

H. Opis predmetu dražby

Oceňovaný rodinný dom s.č. 720 je postavený v lukratívnej lokalite v okresnom meste Senec  na Štefánikovej ulici, ktorá vedie do areálu Seneckých jazier.

Rodinný dom bol skolaudovaný v roku 1999. Ako doklad o veku stavby bolo prevzaté z predloženého ZP "Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho konania" zo dňa : 4.1.1999 ( samotné kolaudačné rozhodnutie nebolo znalcovi k vypracovaniu ZP predložené).

Rodinný dom je čiastočne podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Pozostáva z dvoch bytových jednotiek, ktoré sú samostatne prístupné z nádvoria domu.

Dom je postavený na betónových základoch s izoláciou. Obvodové murivo je vyhotovené z tehál, priečky tehlové, stropy - betónové. Zastrešenie je riešené krovom s krytinou škridlovou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu.

Vonkajšie omietky na báze umelých látok. Dom je napojený na verejný rozvod plynu, elektro, kanalizáciu, vodu. Má vyhotovené zabezpečovacie zariadenie a video vrátnika. Má bleskozvod.

I.PP

Vstup do suterénu je po betónovom schodisku s povrchom z keramickej dlažby. Tu sa nachádza : chodba so schodiskom, (1.06) sklad (tu je umiestnené keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, vyhotovený je aj keramický obklad dookola miestnosti na výšku viac ako 1,0m), 1.07 - sklad (vzduchotechnika), 1.08 - miestnosť - bazénová technika, 1.05 - oddychová miestnosť .  V oddychovej miestnosti sa nachádza - parná sauna, suchá sauna (1.03), samostatný murovaný sprchovací kút a prístup do kotolne 1.04.  Podlahy sú vyhotovené z keramickej dlažby. V kotolni neboli umiestnené kotle na vykurovanie domu. Podľa údajov p. Seleckého, ktorý bol prítomný pri obhliadke nehnuteľností v miestnosti - kotolne boli umiestnené tri kotle - 1 kotol pre každú bytovú jednotku ( spolu 2x)  a jeden kotol pre bazén.

V suteréne nefungovala v deň obhliadky elektrina.

Elektroinštalácia - svetelná aj motorická, dvere - hladké plné, okná plastové. Na medzipodeste v úrovni I.NP - je umiestnená poistková skriňa ( na poistkové automaty).

I.NP

Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností: predná časť domu - dvojgaráž, vstup do bytovej jednotky č.1 a do suterénu - chodbou 0.13, vstup do bytovej jednotky č.2 ( chodba 0.07), obývacia izba 0.05 s dreveným schodiskom do podkrovia bytovej jednotky č.2, kuchyňa s jedálňou (0.04, 0.03), šatník pod schodiskom, izba 0.08, kúpeľňa 0.10 a WC (0.11).

Podlahy sú vyhotovené nasledovne : dvojgaráž - keramická dlažba,  chodba so schodiskom do suterénu a do bytovej jednotky č.1 - keramická dlažba, chodba so bytovej jednotky č.2 - keramická dlažba, kúpeľňa , WC - keramická dlažba, v ostatných miestnostiach - parkety. Parkety sú v časti podlažia poškodené.

V dvojgaráži sa nachádza keramické umývadlo .

Vykurovanie podlažia - panelovými radiátormi. Vo  vstupnej chodbe do bytovej jednotky č.2 je umiestnený roldorový šatník so zrkadlom. V obývacej izbe chýbali dva radiátory a v izbe č. 0.08 - chýbal jeden radiátor. V obývacej izbe sa nachádza krb na pevné palivo s uzatvoreným ohniskom. Na vonkajšej strane pod prestrešenou terasou je krb s otvoreným ohniskom. V kuchyni sa v deň obhliadky nenachádzala žiadna kuchynská linka, vyhotovený bol len keramický obklad dookola predchádzajúcej kuchynskej linky.

Vo WC sa nachádza WC so zabudovanou nádržkou v stene. Keramický obklad je vyhotovený dookola celého WC.

V kúpeľni sa nachádza - samostatný sprchovací kút a keramické umývadlo . Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo sprchového kúta.

Vnútorné omietky - prevažne vápenné hladké, časť talianska farebná hladená omietka. Okná plastové, dvere sú rámové s výplňou.

Podkrovie:

Vstup do podkrovia v prednej časti domu je po betónovom schodisku s povrchom z keramickej dlažby z chodby I.NP (0.13). Tu sa nachádza samostatná bytová jednotka, ktorá pozostáva z nasledovných miestností : chodba so schodiskom obývacia izba (1.07) prepojená s kuchyňou (1.05), 1.10 izba, 1.09 kúpeľňa, 1.11 - šatník.

Podlahy sú vyhotovené nasledovne - v kuchyni, v chodba, v kúpeľni s WC - keramická dlažba, v ostatných miestnostiach - parkety.

Okná na podlaží - plastové a strešné okná typu Welux. V kuchyni v tejto časti domu sa nachádza kuchynská linka z prírodného dreva dĺžky 6,75m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou.  (sporák, rúra, digestor odmontované). Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky v priestore pri stene.

V kúpeľni (1.09) sa nachádza  WC so zabudovanou nádržkou v stene, samostatný sprchovací kút s vodovodnou batériou nerezovou pákovou so sprchou, rohová akrylátová vaňa s vodovodnou batériou a keramické umývadlo zabudované so skrinkou s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, radiátor rebrinový nerezový. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpelne aj  okolo sprchového kúta, vane a WC. Vykurovanie je panelovými radiátormi. V izbách sú v časti poškodené drevené parkety. Z obývacej izby je prístupný balkón.

Bytová jednotka č.2

Vstup do podkrovia bytovej jednotky č.2 je po drevenom schodisku z obývacej izby I.NP ( č. 0.05). Podlažie dispozične v tejto časti pozostáva z nasledovných miestností : chodba so schodiskom do podkrovia (1.05), izby 1.01, 1.02 šatník -1.03 a kúpeľňa 1.04. Z izieb 1.02 a 1.01 je prístupná logia, ktorá je otočená v smere do záhrady). Podlahy sú vyhotovené nasledovne: v kúpeľni s WC - keramická dlažba, v ostatných miestnostiach - parkety. 

V kúpeľni sa nachádzalo v deň obhliadky len umývadlo a WC so zabudovanou nádržkou v stene. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo WC. Vaňa sa tu v deň obhliadky nenachádzala. V chodbe sú parkety poškodené na 50%.

Vstup do povalového priestoru je umiestnený v izbe 1.01. Vnútorné omietky - vápenné hladké. Dvere sú hladké plné, okná sú plastové, strešné okná sú typu Welux.

Prestrešenie bazéna

Prestrešenie bazéna bolo vybudované v roku 1999. Nosná konštrukcia je z oceľových zvislých stĺpikov . Z bočnej strany od susedného domu je stena murovaná obložená keramickým obkladom, z bočnej strany a zo zadnej strany sú steny tvorené z oceľových stĺpikov so sklenou výplňou. Vykurovanie je liatinovými radiátormi. Podlaha okolo bazéna je z mrazuvzdornej dlažby. Prestrešenie je sklolaminátom ( oceňované ako pultový krov  s krytinou z pozinkovaného plechu).

Sklad

Malý sklad bol vybudovaný z dreva v roku 2010. V sklade sa nachádza elektromer, podlaha betónová, presteršenie krovom s krytinou z kanadského asfaltového šindla. Obvodová konštrukcia pozostáva z oceľových stĺpikov a drevených zvislých dosiek opatrených náterom.

Bazén

Oceňovaný bazén bol vybudovaný v roku 1999 na základe predloženého rozhodnutia o povolení vodohospodárskej stavby " bazén" z roku 1996. Je umiestnený v zadnej časti za rodinným domom na pozemku KN p.č. 2095/2. Bazén je vyhotovený z monolitického betónu s fóliou. Do bazéna vedú vstupné schodíky v smere z terasy I.NP. Okolo bazéna je vyhotovená podlaha z keramickej dlažby.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Oceňovaný rodinný dom s.č. 720 je postavený v lukratívnej lokalite v okresnom meste Senec  na Štefánikovej ulici, ktorá vedie do areálu Seneckých jazier.

Rodinný dom bol skolaudovaný v roku 1999. Ako doklad o veku stavby bolo prevzaté z predloženého ZP "Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho konania" zo dňa : 4.1.1999 ( samotné kolaudačné rozhodnutie nebolo znalcovi k vypracovaniu ZP predložené).

Rodinný dom je čiastočne podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Pozostáva z dvoch bytových jednotiek, ktoré sú samostatne prístupné z nádvoria domu.

Dom je postavený na betónových základoch s izoláciou. Obvodové murivo je vyhotovené z tehál, priečky tehlové, stropy - betónové. Zastrešenie je riešené krovom s krytinou škridlovou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu.

Vonkajšie omietky na báze umelých látok. Dom je napojený na verejný rozvod plynu, elektro, kanalizáciu, vodu. Má vyhotovené zabezpečovacie zariadenie a video vrátnika. Má bleskozvod.

I.PP

Vstup do suterénu je po betónovom schodisku s povrchom z keramickej dlažby. Tu sa nachádza : chodba so schodiskom, (1.06) sklad (tu je umiestnené keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, vyhotovený je aj keramický obklad dookola miestnosti na výšku viac ako 1,0m), 1.07 - sklad (vzduchotechnika), 1.08 - miestnosť - bazénová technika, 1.05 - oddychová miestnosť .  V oddychovej miestnosti sa nachádza - parná sauna, suchá sauna (1.03), samostatný murovaný sprchovací kút a prístup do kotolne 1.04.  Podlahy sú vyhotovené z keramickej dlažby. V kotolni neboli umiestnené kotle na vykurovanie domu. Podľa údajov p. Seleckého, ktorý bol prítomný pri obhliadke nehnuteľností v miestnosti - kotolne boli umiestnené tri kotle - 1 kotol pre každú bytovú jednotku ( spolu 2x)  a jeden kotol pre bazén.

V suteréne nefungovala v deň obhliadky elektrina.

Elektroinštalácia - svetelná aj motorická, dvere - hladké plné, okná plastové. Na medzipodeste v úrovni I.NP - je umiestnená poistková skriňa ( na poistkové automaty).

I.NP

Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností: predná časť domu - dvojgaráž, vstup do bytovej jednotky č.1 a do suterénu - chodbou 0.13, vstup do bytovej jednotky č.2 ( chodba 0.07), obývacia izba 0.05 s dreveným schodiskom do podkrovia bytovej jednotky č.2, kuchyňa s jedálňou (0.04, 0.03), šatník pod schodiskom, izba 0.08, kúpeľňa 0.10 a WC (0.11).

Podlahy sú vyhotovené nasledovne : dvojgaráž - keramická dlažba,  chodba so schodiskom do suterénu a do bytovej jednotky č.1 - keramická dlažba, chodba so bytovej jednotky č.2 - keramická dlažba, kúpeľňa , WC - keramická dlažba, v ostatných miestnostiach - parkety. Parkety sú v časti podlažia poškodené.

V dvojgaráži sa nachádza keramické umývadlo .

Vykurovanie podlažia - panelovými radiátormi. Vo  vstupnej chodbe do bytovej jednotky č.2 je umiestnený roldorový šatník so zrkadlom. V obývacej izbe chýbali dva radiátory a v izbe č. 0.08 - chýbal jeden radiátor. V obývacej izbe sa nachádza krb na pevné palivo s uzatvoreným ohniskom. Na vonkajšej strane pod prestrešenou terasou je krb s otvoreným ohniskom. V kuchyni sa v deň obhliadky nenachádzala žiadna kuchynská linka, vyhotovený bol len keramický obklad dookola predchádzajúcej kuchynskej linky.

Vo WC sa nachádza WC so zabudovanou nádržkou v stene. Keramický obklad je vyhotovený dookola celého WC.

V kúpeľni sa nachádza - samostatný sprchovací kút a keramické umývadlo . Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo sprchového kúta.

Vnútorné omietky - prevažne vápenné hladké, časť talianska farebná hladená omietka. Okná plastové, dvere sú rámové s výplňou.

Podkrovie:

Vstup do podkrovia v prednej časti domu je po betónovom schodisku s povrchom z keramickej dlažby z chodby I.NP (0.13). Tu sa nachádza samostatná bytová jednotka, ktorá pozostáva z nasledovných miestností : chodba so schodiskom obývacia izba (1.07) prepojená s kuchyňou (1.05), 1.10 izba, 1.09 kúpeľňa, 1.11 - šatník.

Podlahy sú vyhotovené nasledovne - v kuchyni, v chodba, v kúpeľni s WC - keramická dlažba, v ostatných miestnostiach - parkety.

Okná na podlaží - plastové a strešné okná typu Welux. V kuchyni v tejto časti domu sa nachádza kuchynská linka z prírodného dreva dĺžky 6,75m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou.  (sporák, rúra, digestor odmontované). Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky v priestore pri stene.

V kúpeľni (1.09) sa nachádza  WC so zabudovanou nádržkou v stene, samostatný sprchovací kút s vodovodnou batériou nerezovou pákovou so sprchou, rohová akrylátová vaňa s vodovodnou batériou a keramické umývadlo zabudované so skrinkou s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, radiátor rebrinový nerezový. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpelne aj  okolo sprchového kúta, vane a WC. Vykurovanie je panelovými radiátormi. V izbách sú v časti poškodené drevené parkety. Z obývacej izby je prístupný balkón.

Bytová jednotka č.2

Vstup do podkrovia bytovej jednotky č.2 je po drevenom schodisku z obývacej izby I.NP ( č. 0.05). Podlažie dispozične v tejto časti pozostáva z nasledovných miestností : chodba so schodiskom do podkrovia (1.05), izby 1.01, 1.02 šatník -1.03 a kúpeľňa 1.04. Z izieb 1.02 a 1.01 je prístupná logia, ktorá je otočená v smere do záhrady). Podlahy sú vyhotovené nasledovne: v kúpeľni s WC - keramická dlažba, v ostatných miestnostiach - parkety. 

V kúpeľni sa nachádzalo v deň obhliadky len umývadlo a WC so zabudovanou nádržkou v stene. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo WC. Vaňa sa tu v deň obhliadky nenachádzala. V chodbe sú parkety poškodené na 50%.

Vstup do povalového priestoru je umiestnený v izbe 1.01. Vnútorné omietky - vápenné hladké. Dvere sú hladké plné, okná sú plastové, strešné okná sú typu Welux.

Prestrešenie bazéna

Prestrešenie bazéna bolo vybudované v roku 1999. Nosná konštrukcia je z oceľových zvislých stĺpikov . Z bočnej strany od susedného domu je stena murovaná obložená keramickým obkladom, z bočnej strany a zo zadnej strany sú steny tvorené z oceľových stĺpikov so sklenou výplňou. Vykurovanie je liatinovými radiátormi. Podlaha okolo bazéna je z mrazuvzdornej dlažby. Prestrešenie je sklolaminátom ( oceňované ako pultový krov  s krytinou z pozinkovaného plechu).

Sklad

Malý sklad bol vybudovaný z dreva v roku 2010. V sklade sa nachádza elektromer, podlaha betónová, presteršenie krovom s krytinou z kanadského asfaltového šindla. Obvodová konštrukcia pozostáva z oceľových stĺpikov a drevených zvislých dosiek opatrených náterom.

Bazén

Oceňovaný bazén bol vybudovaný v roku 1999 na základe predloženého rozhodnutia o povolení vodohospodárskej stavby " bazén" z roku 1996. Je umiestnený v zadnej časti za rodinným domom na pozemku KN p.č. 2095/2. Bazén je vyhotovený z monolitického betónu s fóliou. Do bazéna vedú vstupné schodíky v smere z terasy I.NP. Okolo bazéna je vyhotovená podlaha z keramickej dlažby.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s. , BA (IČO: 00 151 653 ) na rodinný dom sč 720 na parc.č.2094/1, vedľajšia stavba - bazén sč 720 na parc.č.2095/2, na pozemky parc.č.2094/1, parc.č.2094/2, parc.č.2095/1, parc.č.2095/2 podľa V-2692/09 zo dňa 09.07.2009
- Vecné bremeno spočívajúce v práve bývania a užívania nehnuteľností : rodinný dom s. č. 720 na parc. č. 2094/1, vedľajšia stavba - bazén s. č. 720 na parc.č. 2095/2, na pozemky parc.č. 2094/1, parc.č. 2094/2, parc.č. 2095/1, parc.č. 2095/2, v prospech Katarína Gulovičová r. Figlárová nar. 23.3.1941, Tomášikova 29 Poprad a Mgr. Tatiana Plávková r. Plávková nar. 11.09.1979, Štefánikova 14 Senec, podľa zmluvy o zriadení vecného bremena V-7199/2015 zo dňa 21.10.2015.
- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s. , BA (IČO: 00 151 653 ) na rodinný dom sč 720 na parc.č.2094/1, vedľajšia stavba - bazén sč 720 na parc.č.2095/2, na pozemky parc.č.2094/1, parc.č.2094/2, parc.č.2095/1, parc.č.2095/2 podľa V-2692/09 zo dňa 09.07.2009
- Vecné bremeno spočívajúce v práve bývania a užívania nehnuteľností : rodinný dom s. č. 720 na parc. č. 2094/1, vedľajšia stavba - bazén s. č. 720 na parc.č. 2095/2, na pozemky parc.č. 2094/1, parc.č. 2094/2, parc.č. 2095/1, parc.č. 2095/2, v prospech Katarína Gulovičová r. Figlárová nar. 23.3.1941, Tomášikova 29 Poprad a Mgr. Tatiana Plávková r. Plávková nar. 11.09.1979, Štefánikova 14 Senec, podľa zmluvy o zriadení vecného bremena V-7199/2015 zo dňa 21.10.2015.

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 106/2018
Meno znalca: Ing. Lenka Ďurechová
Dátum vyhotovenia: 24.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 477 000,00 €

K. Najnižšie podanie 477000
L. Minimálne prihodenie 1000
M. Dražobná zábezpeka a) výška 30000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 15.08.2018 09:00 Obhliadka 2: 22.08.2018 09:00
Miesto obhliadky Štefánikova 720/14, 903 01 Senec
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava