Dražba nehnuteľností v obci Slatinka nad Bebravou v katastrálnom území Slatinka nad Bebravou

Katastrálne územie:
Slatinka nad Bebravou
Obec:
Slatinka nad Bebravou

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 2.030,00 14.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 203/12
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 203/12
Poradie dražby: 1
Exekútor: Vladimír Kliniec
Ulica: Hollého č. 1/417
Obec: Prievidza
PSČ: 97101
Dátum konania dražby: 14.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Hollého 1/717, 97101Prievidza
Vlastník: Unikos Slatinka, s. r. o., Slatinka nad Bebravou
Sídlo: Slatinka nad Bebravou
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 13.07.2018
Znalecká hodnota: 2.030,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 1.015,00
Číslo bankového účtu: SK7256000000009026909002
Najnižšie podanie: 2.030,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK7256000000009026909002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 08.08.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Slatinka nad Bebravou
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Bánovce nad Bebravou
     Obec : Slatinka nad Bebravou
     Kataster : Slatinka nad Bebravou
     Číslo listu vlastníctva: 151
   Stavba
     Supisné číslo: 148
     Pracelné číslo: 8/24
     Druh stavby: garáže
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: