Dražba nehnuteľností v obci Teplička nad Váhom v katastrálnom území Teplička nad Váhom

Katastrálne územie:
Teplička nad Váhom
Obec:
Teplička nad Váhom

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 237.000,- € 30.05.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 301613
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby sídlo dražobníka: Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
D. Dátum konania dražby 30. 05. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 2.
G. Predmet dražby

- rodinný dom s. č. 1108 s príslušenstvom postavený na parc. č. 2768/169, v k. ú. Teplička nad Váhom, okres Žilina zapísaný na LV č. 3779, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a pozemky registra „C“ na parcele č. 2768/31, 2768/77, 2768/168 a 2768/169 v k. ú. Teplička nad Váhom, okres Žilina, zapísaný na LV č. 3779, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 1108, k. ú. Teplička nad Váhom

Stavba rodinného domu je samostatná stavba postavená v uličnej zástavbe obce Teplička nad Váhom. Prístup na pozemok a k rodinnému domu je priamo z ulice J. Kalinku. Rodinný dom je vzdialený od centra obce cca 1,5 km a od centra krajského mesta Žilina cca 6,5 km. V okolí rodinného domu sa nachádzajú novostavby rodinných domov s príslušenstvom a záhrady. Rodinný dom nie je podpivničený, má jedno obytné podlažie a obytné podkrovie. Stavba je murovaná so sedlovou strechou s valbami. Bola postavená v roku 2005 na základe stavebného povolenia. Od roku 2005 je užívaná na celoročné bývanie. Rodinný dom je dobre udržiavaný a je vybavený nadštandardnými prvkami. Dom má vlastný zdroj pitnej vody, k domu sú zriadené prípojky zemného plynu, elektrická prípojka NN, kanalizačná prípojka. Pozemok, na ktorom je rodinný dom postavený je rovinatý a oplotený.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Stavba rodinného domu nie je podpivničená, má jedno obytné podlažie a obytné podkrovie. Vstup je riešený z nádvoria zo severnej strany, z južnej strany je východ z obývacej miestností a jedálne na terasu a do záhrady.

Na PRÍZEMÍ sa nachádza: vstup so zádverím, hala s krbom, chodba, kúpeľňa, WC, spálňa, chodba, technologická miestnosť, šatník, spálňa, jedáleň spojená s kuchyňou, komora, obývacia izba s otvoreným schodiskom na podkrovie.

PODKROVIE je zhotovené na časti pôdorysu a v časti podkrovia je znížený strop. Na podkroví sa nachádza priestranná galéria, detská izba, kuchynka, kúpeľňa s WC. Po obvode miestností sú umiestnené sektorové skrinky a vstavané skrine. Osvetlenie podkrovia je riešené strešnými oknami a bodovými svietidlami na sadrokartónovom strope.

KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ VYHOTOVENIE:

Základy - betónové základové pásy hr. 550 mm izolované, na základových pásoch je betónová podmurovka, izolovaná proti zemnej vlhkosti. Základová doska je betónová, hrúbky 150 mm, vystužená karisieťou a vodorovnou izoláciou proti vode a vlhkosti. Hĺbka základových pásov je do 1000 mm.

Zvislé konštrukcie - murované z tehál a tvárnic YTONG. Priemerná hrúbka nosných stien je 375 mm a 400 mm. Deliace priečky sú murované z tehál YTONG, hrúbka stien je 300, 150 a 100 mm. Vodorovné konštrukcie - strop nad 1.n.p. je prefabrikovaný so stropu PREMACO a s celoplošnou betónovou zálievkou. Strop nad podkrovím je drevený trámový stropníc a s fošňovým záklopom. Priestor medzi drevenými trámami sa vyplní minerálnou vlnou hr. do 200 mm. Na spodný zaklop budú na kovovom rošte uchytené sadrokartónové platne. Na trámy z vrchnej strany bude zhotovená drevená podlaha. Murivo podkrovia bude ukončené železobetónovými vencami z B 20 a výstužou R 10505. Obvodové steny a vnútorné nosné steny sú v hornej časti stužené celoobvodovým železobetónovým, monolitickým vencom. Preklady sú z väčšej časti prefabrikované, montované, z časti sú železobetónové, monolitické. Konštrukcia krovu je kotvená do železobetónových obvodových vencov.

Krov - drevený, väznicový, symetrického tvaru, s dvoma valbami, so sklonom 25 stupňov. Drevený krov je v kombinácii s oceľovými nosnými väznicami. Väznice sú stredové podopreté oceľovým stĺpom a po obvode kotvené do obvodového železobetónového venca cez pomurnice. Celá konštrukcia krovu je stiahnutá klieštinami a priestorové stuženie je riešené celoplošným debnením. Na krokvy bude namontovaná zo spodnej strany paronepriepustná fólia a na hornej strane difúzna hydroizolačná fólia upevnená kontralatami a latami.

Krytina strechy - ťažká, pálená krytina TONDACH.

Klampiarske konštrukcie - žľaby a zvody a záveterné lišty z medeného plechu. Parapetné dosky na plastových oknách budú z leštenej žuly.

Vonkajšia úprava povrchov - vonkajšie steny budú zateplené polystyrénom hr. 100 mm a omietka bude štruktúrovaná omietka zn. BAUMIT. Sokel bude zateplený styrodurom a obložený.

Vnútorné úpravy povrchov - vápenné, hladké, plsťou hladené omietky. Keramické obklady budú na 1.n.p. a na podkroví v kúpeľni, vo WC a v kuchyni.

Výplne otvorov - okná plastové, trojkomorové s dvojvrstvovým zasklením, vonkajšie dvere plastové, izolované a s presvetlením, vnútorné dvere drevené, dyhované, zárubne drevené, obložkové. Okenné žalúzie lamelové, plastové.

Podlahy - v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové parkety v kombinácii s keramickou dlažbou, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby, na terase je mrazuvzdorná, zámková dlažba.

Izolácie - tepelná izolácia vencov z vonkajšej strany styrodurom hr. 30 mm, na streche medzi krokvami je tepelná izolácia zn. NOBASIL hr. 200 mm chránená zo spodnej strany parozábranou z fólie PVC

Nátery a maľby - zn. Primalex a na sadrokartónový strop v podkroví prípravkom zn. JUPOL.

Vnútorné rozvody:

Vykurovanie - ústredné, teplovodné s núteným obehom o teplotnom spáde 90/70 st. C, na prízemí je podlahové kúrenie. Zdroj tepla pre objekt je plynový kotol BUDERUS LOGAMAX s výkonom 24 kW osadený v technologickej miestnosti na prízemí. Odvod spalín je vývodom nad strechu. Ohrev teplej vody zabezpečuje zásobník teplej vody LOGALUX S 120 o obsahu 120 l osadený v kotolni. Vykurovacie telesá budú oceľové, doskové typ KORAD VENTIL KOMPAKT v kúpeľniach budú trubkové telesá typ MC METAL. Rozvodové potrubia ležaté a stúpacie, prípojky k radiátorom a rozvádzačom je z hladkých medených inštalačných rúr izolovaných hadicami hr. 13-20 mm. Na podlahové kúrenie je použitý systém UNIVERSA. Rozvody sú v podlahách chránené tepelnou izoláciou. Na prízemí v krbovej miestností je postavený teplovzdušný krb s vyhrievacou vložkou. Krb má odvádzané splodiny nad strechu cez komínové teleso systému SCHIEDEL. Reguláciu vykurovacieho zariadenia zabezpečuje regulátor LOGAMATIC ERC. Vykurovací systém je zabezpečený uzavretou tlakovou nádobou s membránou 12 l a poistným ventilom na kotly.

V dome je vyhotovený rozvod studenej a teplej vody, rozvod kanalizácie, elektroinštalácie svetelnej a motorickej, slaboprúdové rozvody, rozvody tel. signálu, rozvody pre centrálny vysávač a rozvod zabezpečovacieho zariadenia.

Kuchyňa - kuchynská linka z materiálov na báze dreva s drezom nerezovým a s odkvapkávačom na zeleninu, odsávač pár, plynový sporák s elektrickou rúrou zn. MORA, zabudovaná chladnička a mraznička, vodovodné batérie pákové.

Kúpeľňa na 1.n.p. - zabudované dve umývadla, samostatná sprcha, bidet, vodovodné batérie pákové.

WC - samostatné, splachovacie so zabudovanou nádržkou v stene.

Kúpeľňa na podkroví - zabudované umývadlo, rohová vaňa plastová, WC splachovacie so zabudovanou nádržkou v stene, vodovodné batérie pákové.

Kuchyňa - kuchynská linka na báze dreva a nerezový drez, vodovodná batéria páková.

Životnosť stavby je určená na 100 rokov a opotrebenie stavby rodinného domu je vypočítané lineárnou metódou.

 

Výpočet zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

2005

5,96*2,33+4,85*0,50+6,77*1,72+13,10*13,45

204,15

120/204,15=0,588

1. Podkrovie

2005

1,2*(4,95*3,15+1,82*0,50+7,85*7,90+2,50*3,00+2,90*5,10+2,36*1,72)

125,84

120/125,84=0,954

 

 

PRÍSLUŠENSTVO predmetu dražby tvorí najmä:

 

                                                               Prístrešok na parc. č. 2768/169

Prístrešok je pristavený k rodinnému domu zo západnej strany. Prístreškom je zakrytá parkovacia plocha pre osobné autá. Zo strany od plota sú vymurované tri skladovacie miestností uzavreté prístreškom. Vstup do miestností je riešený cez troje dvojkrídlové dvere. Prístup k prístrešku je od ulice cez zasúvacie plotové vráta. Z dvoch strán od ulice a do záhrady je prístrešok otvorený. Prístrešok bol postavený v roku 2005, životnosť je určená na 50 rokov, opotrebovanie je vypočítané lineárnou metódou.

 

 

TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Základy - betónové základové pásy hr. 400 mm izolované, na základových pásoch je betónová podmurovka, izolovaná proti zemnej vlhkosti. Hĺbka základových pásov je do 800 mm. Základové pätky pod drevenými podpornými stĺpikmi sú betónové.

Zvislé konštrukcie - murované z tehál a tvárnic z jednej strany prístrešku. Priemerná hrúbka nosných stien je 250 mm.

Krov - drevený, pultový so sklonom do 15 stupňov. Väznice sú na jednej strane od plota po obvode kotvené do obvodového železobetónového venca a na druhej strane do stužujúceho železobetónového venca rodinného domu. Na väzniciach sú uložené drevené krokvy po 750 mm, ktoré sú priestorové stužené celoplošným debnením. Na krokvy je prichytená zo spodnej strany paronepriepustná fólia a drevený obklad s vonkajším náterom. Na hornej strane je debnenie, difúzna izolačná fólia a krytina.

Krytina strechy - hydroizolačná lepenka - bonský šindeľ.

Klampiarske konštrukcie - žľaby a zvody a záveterné lišty z pozinkovaného plechu.

Vonkajšia úprava povrchov - vonkajšia stena od plota je zateplená polystyrénom hr. 30 mm a omietka je štrukturovaná zn. BAUMIT

Vnútorné úpravy povrchov - vápenné, hladké, plsťou hladené omietky na stenách od plota.

Výplne otvorov - vonkajšie dvere do troch miestností sú plné, hladké, dvojkrídlové

Podlahy - zámková dlažba.

Izolácie - tepelná izolácia vencov z vonkajšej strany styrodurom hr. 30 mm, na streche medzi krokvami je tepelná izolácia zn. NOBASIL.

Nátery a maľby - vonkajší náter.

 

                                                               Výpočet zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

2005

9,80*6,35

62,23

18/62,23=0,289

 

Prístrešok nad vonkajším krbom na parc. Č. 2768/168

Prístrešok je postavený v rohu pozemku z juhozápadnej strany na parc. KNC č. 2768/168. Prístreškom je zakrytý záhradný otvorený krb a záhradné sedenie. Z dvoch strán od plota sú vymurované steny plota a prístrešok uzavretý. Vstup ku krbu je voľne riešený od záhrady. Prístup k prístrešku je od terasy rodinného domu cez záhradu vydláždeným chodníkom. Podlaha okolo krbu a pod sedením je spevnená plocha z betónovej dlažby. K prístrešku je zriadená dočasná elektrická prípojka. Prístrešok bol postavený v roku 2008, životnosť je určená na 30 rokov, opotrebovanie je vypočítané lineárnou metódou.

 

 

Technické riešenie:

Základy - základové pätky pod drevenými podpornými stĺpikmi sú betónové.

Zvislé konštrukcie - murované z tehál a tvárnic z dvoch strán sú súčasťou plota. Priemerná hrúbka nosných stien je 250 mm. Dve strany sú voľné.

Krov - drevený, pultový so sklonom do 15 stupňov. Väznice sú na dvoch stranách od plota po obvode kotvené do obvodového železobetónového venca a na dvoch stranách sú uložené na nosných drevených stĺpikoch. Na väzniciach sú uložené drevené krokvy po 750 mm, ktoré sú priestorové stužené celoplošným debnením. Na krokvy je prichytená zo spodnej strany paronepriepustná fólia a drevený obklad s vonkajším náterom. Na hornej strane je debnenie, difúzna izolačná fólia a krytina.

Krytina strechy - hydroizolačná lepenka - bonský šindeľ

Klampiarske konštrukcie - žľaby a zvody a záveterné lišty z pozinkovaného plechu.

Vonkajšia úprava povrchov - vonkajšia stena od plota je omietnutá vonkajšou štruktúrovanou omietkou zn. BAUMIT, drevené konštrukcie sú upravené vonkajším náterom.

Podlahy - betónová dlažba.

Vonkajší krb - murovaný s otvoreným ohniskom.

Vnútorné rozvody - elektroinštalácia - dočasná, svetelná.

 

                                                               Výpočet zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

2008

4,48*4,55

20,38

18/20,38=0,883

 

Plot od ulice na parc. č. 2768/31

Oplotenie od cesty je na parc. KN-C č. 2768/31. Plot bol vyhotovený v roku 2005 pred kolaudáciou rodinného domu. Konštrukčne je plot vymurovaný z betónových tvárnic, ktoré sú na betónových základových pasoch. Výplň plota je z väčšej časti z muriva a časť plota je z oceľovej tyčoviny v oceľových rámoch. V plote sú osadené plotové vrátka a plotové vráta, ktoré sú riadené diaľkovým ovládaním. V plote sú osadené meracie skrine elektrickej prípojky NN, prípojky plynu, domáceho elektrického vrátnika, priestor pre nádobu na domáci komunálny odpad. Dĺžka plota je 22,54 m. Výška plota nad terénom je 1,80 m. Životnosť plota bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Plot zo západnej a južnej strany na parc. č. 2768/31, č. 2768/168, č. 2768/77

Oplotenie od cesty je na parc. KN-C č. 2768/31, č. 2768/168 a č. 2768/77. Plot bol vyhotovený v roku 2005 pred kolaudáciou rodinného domu. Konštrukčne je plot vymurovaný z betónových tvárnic, ktoré sú na betónových základových pasoch. Výplň plota je z muriva, ktoré je vystužené murovanými piliermi. Murivo je ukončené betónovou strieškou. Dĺžka plota je 17,30 m na výšku 1,80 m a 17,45 + 23,00 m na výšku 2,40 m. Životnosť plota bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Plot z východnej strany na parc. č. 2768/31

Oplotenie od cesty je na parc. KN-C č. 2768/31. Plot bol vyhotovený v roku 2005 pred kolaudáciou rodinného domu. Konštrukčne je plot vymurovaný z betónových tvárnic, ktoré sú na betónových základových pasoch. Výplň plota je z muriva, ktoré je vystužené murovanými piliermi. Murivo je ukončené betónovou strieškou. Dĺžka plota je 10,00 m na výšku 2,40 m a 25,00 m na výšku 1,80 m. Životnosť plota bola stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Studňa na parc. č. 2768/31 - Vŕtaná

Predmetom je vŕtaná studňa, ktorá sa nachádza v severovýchodnej časti pozemku KNC parc. č. 2768/31. Studňa bola vybudovaná v roku 2005. Súčasťou studne je domáca vodáreň s úpravňou vody. Životnosť vodovodnej prípojky je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Prípojka vody na parc. č. 2768/169, č. 2768/33

Zásobovanie pitnou vodou je riešené z verejného vodovodu vedeného pre stavbu v dĺžke 15,1 bm. Prípojka je prevedená z PVC rúr DN 40 mm. Životnosť vodovodnej prípojky je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Domáca vodáreň na parc. č. 2768/168

Predmetom je domáca vodáreň, ktorá slúži na úpravu vody zo studne. Prevedenie z monolitického betónu s oceľový poklopom. Bola vybudovaná v roku 2005. Pre domácu vodáreň spolu s úpravou vody je vo výpočte uvažovaný trojnásobok ekvivalentu položky uvedenej v ZP. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Prípojka kanalizácie na parc. č. 2768/31

Kanalizačná prípojka - splašková je vedená z rodinného domu do žumpy v celkovej dĺžke 15,8 bm. Je z plastových rúr DN 150 mm. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Prípojka plynu na parc. č. 2768/31

Plynová prípojka je napojená na verejný rozvod plynu v celkovej dĺžke 19,2 bm. Je prevedená z rúr DN 25 mm. Životnosť plynovej prípojky je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Elektrická prípojka NN na parc. č. 2768/31

Predmetom je elektrická vzdušná prípojka NN. Prípojka je riešená vzdušným káblom Al 4x16 mm celkovej dĺžky 14 bm. Životnosť vonkajšej úpravy je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Pozemky

Predmetné pozemky KNC parc. č. 2768/31, č. 2768/77, č. 2768/168, č. 2768/169 sa nachádzajú v k. ú. Teplička nad Váhom, obec Teplička nad Váhom, okres Žilina. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce, ale s obcou sú stavebne zrastené. Jednotlivé pozemky sú vzájomne funkčne prepojené, s čím je uvažované pri stanovení jednotkovej východiskovej hodnoty pozemku. Predmetné pozemky sa nachádzajú na ul. Jána Kalinku, ktorá je súčasťou nového obytného celku obce. Prístup k pozemkom je priamo z ulice. Pozemky sú evidované na liste vlastníctva ako zastavané plochy a na parc. č. 2768/31 orná pôda. Na pozemku sa nachádzajú prípojky plynu, vody, kanalizácie a elektrická prípojka NN. Vzdialenosť od centra obce je 1500 m a do 5 minút jazdy autom. Dostupnosť do krajského mesta Žilina je vyhovujúca autobusom. Vzdialenosť od centra mesta je do 5 km. V krajskom meste Žilina je dobrá príležitosť na získanie pracovných miest, čo sa pozitívne prejavuje aj v obci Teplička nad Váhom. Obec je vyhľadávaným satelitom mesta Žilina. Jednotková východisková hodnota pozemkov je odvodená od východiskovej hodnoty pozemkov v krajskom meste Žilina, pretože objektívnejšie vystihuje cenu pozemkov na trhu s realitami v danej lokalite.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“. Predmet dražby je  v čase dražby užívaný vlastníkom.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 3779
Zmluva o zriadení zál. práva na nehnuteľný majetok a Mandátna zmluva v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO:31335004 na rod. dom čs. 1108 na parc. č. 2768/169, parc. č. 2768/31 orná pôda o výmere 476 m2, parc. č. 2768/77 zast. pl. o výmere 47 m2, parc. č. 2768/168 zast.pl. o výmere 21 m2, parc. č. 2768/169 zast. pl. o výmere 260 m2, podľa č. V 1008/11 zo dňa 7.3.2011 - 265/11.
Z 1288/2018-Exekučný príkaz č. EX 836/2014 na vykonanie exekúcie zriadením ex. zál. práva od súdneho exekútora JUDr. Martin Píry, Obežná 8563/2, Žilina v prospech oprávneného PSS, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO:31335004 na rod. dom čs. 1108 na C KN parc.č. 2768/169, C KN parc.č. 2768/31 orná pôda o výmere 476 m2, C KN parc.č. 2768/77 zast.pl.o výmere 47 m2, C KN parc.č. 2768/168 zast.pl. o výmere 21 m2, C KN parc.č. 2768/169 zast.pl.o výmere 260 m2 - 129/2018;

Poznámky:
Oznámenie o vykonaní dobrovoľnej dražby predajom nehnuteľností založených v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., formou dobrovoľnej dražby v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. na C KN parc. č. 2768/31 orná pôda o výmere 476 m2, C KN parc. č. 2768/77 zast.pl. o výmere 47 m2, C KN parc. č. 2768/168 zast.pl. o výmere 21 m2, C KN parc. č. 2768/169 zast. pl. o výmere 260 m2 a rod. dom čs.1108 na C KN parc.č. 2768/169, P 539/13 - 410/13.
P 63/2018 - Oznámenie o dražbe /D 301613/, ktorá sa bude konať 14.3.2018 v sídle dražobníka Sládkovičova 181/6, Žilina v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., formou dobrovoľnej dražby v súlade so zák.č. 527/2002 Z.z. na C KN parc.č. 2768/31 orná pôda o výmere 476 m2, C KN parc.č. 2768/77 zast.pl. o výmere 47 m2, C KN parc.č. 2768/168 zast.pl. o výmere 21 m2, C KN parc.č. 2768/169 zast.pl.o výmere 260 m2 a rod. dom čs.1108 na C KN parc.č. 2768/169 - 98/2018;
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 210.000,- €
K. Najnižšie podanie 237.000,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Tomáš Šufák
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
V. Odhad ceny predmetu dražby 279.000,- €