Dražba nehnuteľností v obci Trenčín v katastrálnom území Trenčín

Katastrálne územie:
Trenčín
Obec:
Trenčín

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 224000 30.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 8-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko DPS financial consulting, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 46713930
C. Miesto konania dražby Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, salónik Galéria na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 30. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1147

Trenčín

Trenčín

Trenčín

Trenčín

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1725/31

Zastavané plochy a nádvoria

57

1740/4

Zastavané plochy a nádvoria

158

1740/35

Zastavané plochy a nádvoria

144

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

2416

1740/35

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Oceňovaná stavba rodinného domu je vzhľadom na skutočnosť, že nebola znalcovi na zameranie a obhliadku sprístupnená, oceňovaná z dostupných podkladov, v zmysle predloženého Znaleckého posudku č.22/2012 s výnimkou predného oplotenia. Predné oplotenie v čase spracovania znaleckého posudku bolo tvorené drevenou výplňou. V čase obhliadky oplotenie od prístupovej komunikácie bolo tvorené plným plotom.

Hodnotený  rodinný dom sa nachádza v zástavbe rodinných domov vytvárajúcich sídlisko Noviny. Táto miestna časť mesta Trenčín parí medzi najvyhladávanejšie lokality pre bývanie v meste Trenčín. Hodnotený dom je átriového charakteru, postavený je v zástavbe s rodinným domom obdobného charakteru ako hodnotený rodinný dom.

Technický popis stavby domu v zmysle Znaleckého posudku č. 22/2012:

Dom je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Bol postavený v roku 1974 . Vek domu bol prevzatý z predloženého znaleckého posudku vo formáte hypo znalca Ing. L.Horného . Prílohy z tohto znaleckého posudku kde bolo aj kolaudačné rozhodnutie neboli znalcovi predložené. Dom bol v roku 2006 kompletne rekonštruovaný. Zhotovené boli kompletne nové rozvody vody, elektro, plynu, nové zariaďovacie predmety, omietky, okná a dvere, podlahy, strecha.  

Dom je postavený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo je vyhotovené z tehál + zateplenie. Deliace priečky sú tehlové. Zastrešenie domu je riešené pultovou strechou s krytinou Ranila. Vonkajšie omietky sú vyhotovené na báze umelých látok.

Vstup do domu je riešený z prednej strany domu po vonkajšom schodisku z betónovej dlažby, ktorá bola v deň obhliadky prekrytá zeleným vonkajším protišmykovým kobercom.

Dom je napojený na všetky verejné inžinierske  siete a to konkrétne : voda, plyn, elektro, kanalizácia, telefón. Dom má vyhotovené zabezpečovacie zariadenie kamerovým systémom.

I.PP

Vstup do domu je cez vstupné dvere I.PP. Vstupné dvere sú na báze plastov. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností: vstupná chodba, kuchyňa s obývacou izbou a prepojenou zimnou záhradou z roku 2007, chodba so schodiskom na I.NP, komora, sauna, práčovňa so sušiarňou, kúpeľňa s WC, kotolňa. Na stavbu zimnej záhrady nebolo znalcovi predložené ohlásenie. Otváranie zimnej záhrady je zasúvacími presklenými dverami.

Podlahy: v kuchyni, vo vstupnej chodbe, v komore, v kúpeľni, v kotolni-keramická dlažba, v saune s posilovňou podlaha drevená, v ostatných miestnostiach- laminátová plávajúca podlaha.

V kuchyni sa nachádza nová kuchynská linka dĺžky 7,20  s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, zabudovaná sklokeramická varná doska, zabudovaná teplovzdušná rúra a zabudovaná umývačka riadu. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka.

V kúpeľni s wc sa nachádza samostatný sprchovací kút, keramické umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj v sprchovom kúte aj okolo wc.

V obývacej izbe je umiestnený krb s uzatvoreným ohnisko s teplovzdušnou vložkou.

V kotolni sa nachádza nový plynový turbo kotol a bojler na ohrev TÚV.

V práčovni so sušiarňou je vyhotovený v časti miestnosti keramický obklad.

V saune s posilovňou  sa nachádza sauna a ochladzovacia murovaná vaňa s vodovodnou batériou klasickou len na studenú vodu. Keramický obklad je vyhotovený dookola vane. Inak je miestnosť obložená dreveným obkladom.

Okná sú v celom podlaží plastové so žalúziami. Radiátory nové panelové. Vnútorné omietky – vápenné hladké + farebná maľba. Schody na I.NP sú betónové s povrchom z dreva. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická.

I.NP

Vstup na I.NP je po betónovom schodisku s povrchom z dreva z chodby I.PP. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba, kúpelňa s WC, šatník, 3 izby, pracovňa.

Podlahy: v chodbe , v šatníku a v izbách a v pracovni-laminátová plávajúca podlaha, v kúpeľni s WC - keramická dlažba.

V kúpeľni s wc sa nachádza samostatný sprchovací kút, 2x keramické umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene, bidet, rohová plastová vaňa. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj v sprchovom kúte,  aj okolo wc a vane.

Okná sú na celom poschodí plastové so žalúziami, dvere rámové s výplňou. Vnútorné omietky – vápenné hladké + farebná maľba, v chodbe tapeta. Radiátory sú panelové. Elektroinštalácia –svetelná.

Dom bol v deň obhliadky v dobrom technickom stave , veľmi dobre udržiavaný.

Prestrešená terasa

Prestrešenie terasy bolo postavené v roku 2006 v átriu nad terasou. Slúži na prekrytie vstupu do domu a prekrytie terasy. Nosná konštrukcia je celodrevená tesársky viazaná. Základy sú len pod nosnými drevenými stĺpmi. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené z hranolov bez opláštenia. Strecha je pultová  s krytinou z lakovaného plechu RANILLA (porovn. položka hliníkový plech). Vonkajšia úprava povrchov je vyhotovená silnovrstvovou lazúrou. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu.

Prístrešok pre autá

Prístrešok bol postavený v roku 2006 medzi domom a predným oplotením. Slúži na parkovanie 2 osobných automobilov. Nosná konštrukcia je celodrevená tesársky viazaná. Základy sú len pod nosnými drevenými stĺpmi. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené z hranolov, z bočnej strany z prístupovej komunikácie je zhotovená drevená stena z jedostranne obitých dosiek opatrených náterom.

Strecha je pultová s krytinou z lakovaného plechu RANILLA (porovn. položka hliníkový plech). Vonkajšia úprava povrchov je vyhotovená silnovrstvovou lazúrou. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu. Podlaha je z hladenej betónovej mazaniny. Garážové vráta sú na diaľkové ovládanie 2 kusy.

V čase obhliadky z verejne prístupného priestranstva bola vonkajšia povrchová úprava rovnakého farebného prevedenia ako stavba domu. Pri pohľade z komunikácie nebolo možné určiť či sa jedná o nástrekovú hmotu nanesenú na pôvodný drevený obklad.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Oceňovaná stavba rodinného domu je vzhľadom na skutočnosť, že nebola znalcovi na zameranie a obhliadku sprístupnená, oceňovaná z dostupných podkladov, v zmysle predloženého Znaleckého posudku č.22/2012 s výnimkou predného oplotenia. Predné oplotenie v čase spracovania znaleckého posudku bolo tvorené drevenou výplňou. V čase obhliadky oplotenie od prístupovej komunikácie bolo tvorené plným plotom.

Hodnotený  rodinný dom sa nachádza v zástavbe rodinných domov vytvárajúcich sídlisko Noviny. Táto miestna časť mesta Trenčín parí medzi najvyhladávanejšie lokality pre bývanie v meste Trenčín. Hodnotený dom je átriového charakteru, postavený je v zástavbe s rodinným domom obdobného charakteru ako hodnotený rodinný dom.

Technický popis stavby domu v zmysle Znaleckého posudku č. 22/2012:

Dom je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Bol postavený v roku 1974 . Vek domu bol prevzatý z predloženého znaleckého posudku vo formáte hypo znalca Ing. L.Horného . Prílohy z tohto znaleckého posudku kde bolo aj kolaudačné rozhodnutie neboli znalcovi predložené. Dom bol v roku 2006 kompletne rekonštruovaný. Zhotovené boli kompletne nové rozvody vody, elektro, plynu, nové zariaďovacie predmety, omietky, okná a dvere, podlahy, strecha.  

Dom je postavený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo je vyhotovené z tehál + zateplenie. Deliace priečky sú tehlové. Zastrešenie domu je riešené pultovou strechou s krytinou Ranila. Vonkajšie omietky sú vyhotovené na báze umelých látok.

Vstup do domu je riešený z prednej strany domu po vonkajšom schodisku z betónovej dlažby, ktorá bola v deň obhliadky prekrytá zeleným vonkajším protišmykovým kobercom.

Dom je napojený na všetky verejné inžinierske  siete a to konkrétne : voda, plyn, elektro, kanalizácia, telefón. Dom má vyhotovené zabezpečovacie zariadenie kamerovým systémom.

I.PP

Vstup do domu je cez vstupné dvere I.PP. Vstupné dvere sú na báze plastov. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností: vstupná chodba, kuchyňa s obývacou izbou a prepojenou zimnou záhradou z roku 2007, chodba so schodiskom na I.NP, komora, sauna, práčovňa so sušiarňou, kúpeľňa s WC, kotolňa. Na stavbu zimnej záhrady nebolo znalcovi predložené ohlásenie. Otváranie zimnej záhrady je zasúvacími presklenými dverami.

Podlahy: v kuchyni, vo vstupnej chodbe, v komore, v kúpeľni, v kotolni-keramická dlažba, v saune s posilovňou podlaha drevená, v ostatných miestnostiach- laminátová plávajúca podlaha.

V kuchyni sa nachádza nová kuchynská linka dĺžky 7,20  s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, zabudovaná sklokeramická varná doska, zabudovaná teplovzdušná rúra a zabudovaná umývačka riadu. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka.

V kúpeľni s wc sa nachádza samostatný sprchovací kút, keramické umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj v sprchovom kúte aj okolo wc.

V obývacej izbe je umiestnený krb s uzatvoreným ohnisko s teplovzdušnou vložkou.

V kotolni sa nachádza nový plynový turbo kotol a bojler na ohrev TÚV.

V práčovni so sušiarňou je vyhotovený v časti miestnosti keramický obklad.

V saune s posilovňou  sa nachádza sauna a ochladzovacia murovaná vaňa s vodovodnou batériou klasickou len na studenú vodu. Keramický obklad je vyhotovený dookola vane. Inak je miestnosť obložená dreveným obkladom.

Okná sú v celom podlaží plastové so žalúziami. Radiátory nové panelové. Vnútorné omietky – vápenné hladké + farebná maľba. Schody na I.NP sú betónové s povrchom z dreva. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická.

I.NP

Vstup na I.NP je po betónovom schodisku s povrchom z dreva z chodby I.PP. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba, kúpelňa s WC, šatník, 3 izby, pracovňa.

Podlahy: v chodbe , v šatníku a v izbách a v pracovni-laminátová plávajúca podlaha, v kúpeľni s WC - keramická dlažba.

V kúpeľni s wc sa nachádza samostatný sprchovací kút, 2x keramické umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene, bidet, rohová plastová vaňa. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj v sprchovom kúte,  aj okolo wc a vane.

Okná sú na celom poschodí plastové so žalúziami, dvere rámové s výplňou. Vnútorné omietky – vápenné hladké + farebná maľba, v chodbe tapeta. Radiátory sú panelové. Elektroinštalácia –svetelná.

Dom bol v deň obhliadky v dobrom technickom stave , veľmi dobre udržiavaný.

Prestrešená terasa

Prestrešenie terasy bolo postavené v roku 2006 v átriu nad terasou. Slúži na prekrytie vstupu do domu a prekrytie terasy. Nosná konštrukcia je celodrevená tesársky viazaná. Základy sú len pod nosnými drevenými stĺpmi. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené z hranolov bez opláštenia. Strecha je pultová  s krytinou z lakovaného plechu RANILLA (porovn. položka hliníkový plech). Vonkajšia úprava povrchov je vyhotovená silnovrstvovou lazúrou. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu.

Prístrešok pre autá

Prístrešok bol postavený v roku 2006 medzi domom a predným oplotením. Slúži na parkovanie 2 osobných automobilov. Nosná konštrukcia je celodrevená tesársky viazaná. Základy sú len pod nosnými drevenými stĺpmi. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené z hranolov, z bočnej strany z prístupovej komunikácie je zhotovená drevená stena z jedostranne obitých dosiek opatrených náterom.

Strecha je pultová s krytinou z lakovaného plechu RANILLA (porovn. položka hliníkový plech). Vonkajšia úprava povrchov je vyhotovená silnovrstvovou lazúrou. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu. Podlaha je z hladenej betónovej mazaniny. Garážové vráta sú na diaľkové ovládanie 2 kusy.

V čase obhliadky z verejne prístupného priestranstva bola vonkajšia povrchová úprava rovnakého farebného prevedenia ako stavba domu. Pri pohľade z komunikácie nebolo možné určiť či sa jedná o nástrekovú hmotu nanesenú na pôvodný drevený obklad.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V 6365/09 - Záložné právo na rodinný dom súp.č.2416 na parc.č. 1740/35 a na pozemky parc.č. 1725/31, 1740/4, 1740/35 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31318916 podľa zmluvy o zriadení záložného práva ZZ1 k ÚZ č. 019/3010/09SU zo dňa 21.12.2009, v.z. 509/10, 3479/12
- V 4554/12, Z-6272/2017 - Záložné právo na stavbu so súpisným číslom 2416 na parc.č. 1740/35 a na pozemky registra C KN parc.č. 1725/31, 1740/4, 1740/35 v prospech záložného veriteľa - postupníka: DPS financial consulting, s.r.o., IČO: 46 713 930, Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, ( postupca: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, Bratislava, IČO: 31 318 916), na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. ZZ1 k ÚZ č.036/3010/12SU zo dňa 18.9.2012, v.z.3197/12, 3479/12, zm.č. 754/18
- Z 2743/13 - Exekútorský úrad Topoľčany, súdny exekútor JUDr. Peter Kliment, EX 36/2013 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti rodinný dom so súpisným číslom 2416 na parc. č. 1740/35 a na pozemky CKN parc. č. 1725/31, 1740/4, 1740/35 v prospech oprávneného Igor Tinák, nar. 25.02.1976, J. Zemana 2416/33, Trenčín - vz.1442/13
- Z 5454/13 - Exekútorský úrad Piešťany, súdny exekútor JUDr. Peter Galo, EX 550/2004 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - rodinný dom so súpisným číslom 2416 na parc. č. 1740/35 a na pozemky CKN parc. č. 1725/31, 1740/4, 1740/35 v prospech oprávneného CETEM, s.r.o., Dlhá 31, Piešťany. - V.z.2890/13


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 42/2018
Meno znalca: Ing. Peter Hudec
Dátum vyhotovenia: 07.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 224 000,00 €

K. Najnižšie podanie 224000
L. Minimálne prihodenie 1000
M. Dražobná zábezpeka a) výška 30000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 13.07.2018 10:00 Obhliadka 2: 24.07.2018 10:00
Miesto obhliadky J. Zemana 2416/33, 911 01 Trenčín
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911222311.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava