Dražba nehnuteľností v obci Vlčany v katastrálnom území Vlčany

Katastrálne územie:
Vlčany
Obec:
Vlčany

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 34 400,- € 28.09.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 59-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 28. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1214

Šaľa

Vlčany

Šaľa

Vlčany

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

3145/68

Zastavané plochy a nádvoria

464

3145/170

Záhrady

802

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

1320

3145/68

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza na pozemku s parc. č. 3145/68 v kat. ú. Vlčany, v zastavanom území, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu rodinného domu, murovanú, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničením, valbovou strechou a vstavanou garážou. V roku 1975 bola realizovaná prístavba garáže. Rodinný dom je vybudovaný z murovacích prvkov a technológií bežne používaných v čase výstavby, s ekologickými a energeticky efektívnymi parametrami (doby vzniku), ktoré v plnej miere zodpovedajú predpísaným technickým požiadavkám. Stavebné práce sú vyhotovené v dobrej kvalite a plne zodpovedajúce pre účely súčasného využitia. Vybavenie je štandardné - vnútorné aj technické, so štandardným komfortom užívania - bývania.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Dispozičné riešenie 1. nadzemného podlažia - nachádza sa tu predsieň, dve izby, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa, samostatne umiestnený záchod, sklad a vstavaná garáž pre jedno osobné motorové vozidlo.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy sú betónové monolitické, bez izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,30 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z hlinených nepálených tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m. Vnútorné nosné steny murované taktiež z hlinených nepálených tehál  v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky hrúbky 0,15 m, so vápennou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom, horným a dolným dreveným záklopom. Strecha rodinného domu je valbová. Nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu, stojatou stolicou, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu farbenej, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na všetkých priečeliach na dvoch priečeliach na báze umelých látok, na dvoch priečeliach sú vápenno-cementové. Výplne okenných otvorov sú okná plastové, opatrené vnútornými plastovými roletami. Vstupné dvere do domu sú nové plastové, vnútorné interierové dvere sú drevené hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Garážové vráta sú oceľové výklopné. Podlahy podlažia v obytných miestnostiach sú prevažne s povrchom z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Na podlaží je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného plynu a elektro NN, odkanalizovaný do vlastnej žumpy. Zásobníkový ohrievač vody je elektrický, umiestnený v miestnosti záchodu. Kanalizácia je z PVC trubiek (nová). Zdrojom vykurovacej vody je stacionárny kotol na zemný plyn, zn. Destila ocelot. Vykurovanie podlažia je ústredné konvekčné teplovodné, radiátormi oceľovými článkovými. V kuchyni je ale lokálne kúrenie - krbové kachle. Rozvod vody v dome teplej aj studenej prevážne z Pe potrubia. Kanalizácia je z PVC potrubia. Vybavenie kuchyne: sporák so sklokeramickou varnou jednotkou s elektrickou rúrou, drez oceľový nerezový,  kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 1,20 m´. Vnútorné vybavenie: vaňa plastová jednoduchá, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus, pákové nerezové 1 kus. Záchod je umiestnený samostatne prístupom z kúpeľne, je splachovací. Vnútorné obklady sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľní nad výšky 1,35 m (2,00 m), obloženie vane. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Prístavba z roku 1975

Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodnej časti. Užívaná je od roku 1975.

Žumpa na pozemku s parc. č. 3145/68 v kat. ú. Vlčany

Žumpa je vyhotovená ako betónová, izolovaná. Slúži na prechodné uskladnenie splaškovej vody, a užívaná je od roku 2006.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza na pozemku s parc. č. 3145/68 v kat. ú. Vlčany, v zastavanom území, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu rodinného domu, murovanú, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničením, valbovou strechou a vstavanou garážou. V roku 1975 bola realizovaná prístavba garáže. Rodinný dom je vybudovaný z murovacích prvkov a technológií bežne používaných v čase výstavby, s ekologickými a energeticky efektívnymi parametrami (doby vzniku), ktoré v plnej miere zodpovedajú predpísaným technickým požiadavkám. Stavebné práce sú vyhotovené v dobrej kvalite a plne zodpovedajúce pre účely súčasného využitia. Vybavenie je štandardné - vnútorné aj technické, so štandardným komfortom užívania - bývania.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Dispozičné riešenie 1. nadzemného podlažia - nachádza sa tu predsieň, dve izby, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa, samostatne umiestnený záchod, sklad a vstavaná garáž pre jedno osobné motorové vozidlo.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy sú betónové monolitické, bez izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,30 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z hlinených nepálených tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m. Vnútorné nosné steny murované taktiež z hlinených nepálených tehál  v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky hrúbky 0,15 m, so vápennou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom, horným a dolným dreveným záklopom. Strecha rodinného domu je valbová. Nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu, stojatou stolicou, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu farbenej, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na všetkých priečeliach na dvoch priečeliach na báze umelých látok, na dvoch priečeliach sú vápenno-cementové. Výplne okenných otvorov sú okná plastové, opatrené vnútornými plastovými roletami. Vstupné dvere do domu sú nové plastové, vnútorné interierové dvere sú drevené hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Garážové vráta sú oceľové výklopné. Podlahy podlažia v obytných miestnostiach sú prevažne s povrchom z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Na podlaží je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného plynu a elektro NN, odkanalizovaný do vlastnej žumpy. Zásobníkový ohrievač vody je elektrický, umiestnený v miestnosti záchodu. Kanalizácia je z PVC trubiek (nová). Zdrojom vykurovacej vody je stacionárny kotol na zemný plyn, zn. Destila ocelot. Vykurovanie podlažia je ústredné konvekčné teplovodné, radiátormi oceľovými článkovými. V kuchyni je ale lokálne kúrenie - krbové kachle. Rozvod vody v dome teplej aj studenej prevážne z Pe potrubia. Kanalizácia je z PVC potrubia. Vybavenie kuchyne: sporák so sklokeramickou varnou jednotkou s elektrickou rúrou, drez oceľový nerezový,  kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 1,20 m´. Vnútorné vybavenie: vaňa plastová jednoduchá, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus, pákové nerezové 1 kus. Záchod je umiestnený samostatne prístupom z kúpeľne, je splachovací. Vnútorné obklady sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľní nad výšky 1,35 m (2,00 m), obloženie vane. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Prístavba z roku 1975

Prístavba k rodinnému domu má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodnej časti. Užívaná je od roku 1975.

Žumpa na pozemku s parc. č. 3145/68 v kat. ú. Vlčany

Žumpa je vyhotovená ako betónová, izolovaná. Slúži na prechodné uskladnenie splaškovej vody, a užívaná je od roku 2006.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.,so sídlom Tomášikova 48,832 37 Bratislava,IČO: 00 151 653 na pozemky registra C KN parcelné číslo 3145/68,3145/170,na stavbu rodinný dom so s.č.1320 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 3145/68,podľa č.V 84/2015 zo dňa 06.02.2015

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 122/2018
Meno znalca: Ing. Imrich Mészáros
Dátum vyhotovenia: 04.07.2018
Všeobecná cena odhadu: 34 400,00 €

K. Najnižšie podanie 34 400,- €
L. Minimálne prihodenie 400,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5 000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 12.09.2018 09:00 Obhliadka 2: 18.09.2018 09:00
Miesto obhliadky Vlčany 1320, 925 84, Vlčany
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava