Dražba nehnuteľností v obci Drahovce v katastrálnom území Drahovce

Katastrálne územie:
Drahovce
Obec:
Drahovce

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 2 240 000,00 EUR 30.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO 103/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 813 54
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
D. Dátum konania dražby 30. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

Okresný úrad

Obec

Katastrálne územie

Číslo listu vlastníctva

Parcelné číslo

Parcela registra

Výmera pozemku

Druh pozemku

Umiestnenie pozemku

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/44

"C"

12 081

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/148

"C"

978

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/149

"C"

905

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/150

"C"

904

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/151

"C"

904

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/152

"C"

904

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/153

"C"

903

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/154

"C"

903

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/155

"C"

901

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/156

"C"

1 207

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/157

"C"

1 186

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/158

"C"

459

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/159

"C"

403

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/160

"C"

402

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/161

"C"

378

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/162

"C"

515

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/163

"C"

652

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/164

"C"

797

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/165

"C"

818

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/166

"C"

819

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/167

"C"

819

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/168

"C"

819

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/169

"C"

809

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/170

"C"

782

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/171

"C"

754

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/172

"C"

726

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/173

"C"

699

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/174

"C"

749

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/175

"C"

714

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/176

"C"

752

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/177

"C"

607

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/178

"C"

717

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/179

"C"

717

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/180

"C"

716

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/181

"C"

752

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/182

"C"

823

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/183

"C"

895

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/184

"C"

966

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/185

"C"

798

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/186

"C"

790

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/187

"C"

938

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/188

"C"

891

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/189

"C"

801

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/190

"C"

757

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/191

"C"

806

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/192

"C"

825

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/193

"C"

825

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/194

"C"

825

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/195

"C"

824

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/196

"C"

787

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/197

"C"

728

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/198

"C"

721

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/200

"C"

946

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/201

"C"

979

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/202

"C"

1 044

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/203

"C"

950

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/204

"C"

950

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/205

"C"

949

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/206

"C"

950

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/207

"C"

987

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/208

"C"

882

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/209

"C"

845

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/210

"C"

845

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/211

"C"

845

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/212

"C"

913

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/213

"C"

985

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/214

"C"

955

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/215

"C"

954

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/216

"C"

955

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/217

"C"

954

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/219

"C"

983

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/220

"C"

950

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/221

"C"

657

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/222

"C"

982

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/223

"C"

860

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/224

"C"

860

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/226

"C"

860

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/227

"C"

860

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/228

"C"

889

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/229

"C"

770

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/230

"C"

801

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/231

"C"

945

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/232

"C"

822

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/233

"C"

791

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/234

"C"

774

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/235

"C"

860

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/236

"C"

860

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/237

"C"

860

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/238

"C"

860

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/240

"C"

967

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/242

"C"

1 168

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/243

"C"

1 197

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/244

"C"

1 196

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/245

"C"

1 196

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/246

"C"

1 196

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/247

"C"

1 195

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/248

"C"

1 195

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/249

"C"

1 195

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/250

"C"

1 195

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/251

"C"

1 195

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/252

"C"

1 196

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/253

"C"

1 197

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/254

"C"

1 568

Ostatné plochy

2

Piešťany

Drahovce

Drahovce

2388

2474/255

"C"

1 023

Ostatné plochy

2

H. Opis predmetu dražby

Pozemky sú situované v lokalite „JOZEFOV DVOR“ v extraviláne v severnej okrajovej časti obce Drahovce, v blízkosti vodnej nádrže Sĺňava. Pozemky tvoria budúcu obytnú zónu, ktorú možno označiť ako „obytný satelit“ okresného kúpeľného mesta Piešťany. Pozemky sú na liste vlastníctva vedené ako ostatné plochy. Pozemky sú rovinaté a nie sú oplotené. Celková výmera pozemkov, ktoré sú predmetom dražby, je 103 162 m2. Jedná sa celkom o 104 rôznych pozemkov, o výmere od 378 m2 do 12 081 m2, určených na stavbu rodinných domov a cestnej komunikácie. 

Vzdialenosť od centra okresného, svetoznámeho kúpeľného mesta Piešťany je do 6 km a od centra obce Drahovce je do 4 km. Predpokladaná dĺžka cesty autom do centra mesta Piešťany je do 15 min. Lokalita nie je s obcou Drahovce stavebne zrastená.

Pozemky sú dostupné z verejného priestranstva, zo štátnej cesty číslo 61 spájajúcej obec Drahovce a okresné mesto Piešťany. Geometricky vyznačená prístupová cesta k pozemkom, ktorá vyúsťuje na cestu prvej triedy prechádza cez pozemky tretej strany, bez realizovaných práv prechodu a prejazdu, ktoré nie sú predmetom dražby. Za účelom prístupu je preto nevyhnutné do budúcna riešiť vstup do zóny na právnom základe alebo vybudovať samostatný vstup z verejnej komunikácie.

Na pozemkoch sú realizované rozvody primárnej infraštruktúry - rozvody vody, kanalizácie a elektrickej energie. Uvedená infraštruktúra nie je predmetom dražby. Nadpovrchová časť rozvodov elektriny je čiastočne zdevastovaná. Na pozemkoch nie je vybudovaná príjazdová komunikácia.

Pozemky sú v súlade s Územným plánom obce Drahovce, zmeny a doplnky 05/2014, určené pre vybudovanie zóny individuálnej bytovej výstavby rodinných domov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:

P 204/15 -POZNAMENÁVA SA -Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom -OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava (IČO 31318916) predajom na verejnej dražbe zo dňa 7.4.2015 (v KN 15.4.2015) -150/15.

ČASŤ C: ŤARCHY:

Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava (IČO 31318916) na pozemky par.č.2474/44, 2474/148, 2474/149, 2474/150, 2474/151, 2474/152, 2474/153, 2474/154, 2474/155, 2474/156, 2474/157, 2474/158, 2474/159, 2474/160, 2474/161, 2474/162, 2474/163, 2474/164, 2474/165, 2474/166, 2474/167, 2474/168, 2474/169, 2474/170, 2474/171, 2474/172, 2474/173, 2474/174, 2474/175, 2474/176, 2474/177, 2474/178, 2474/179, 2474/180, 2474/181, 2474/182, 2474/183, 2474/184, 2474/185, 2474/186, 2474/187, 2474/188, 2474/189, 2474/190, 2474/191, 2474/192, 2474/193, 2474/194, 2474/195, 2474/196, 2474/197, 2474/198, 2474/200, 2474/201, 2474/202, 2474/203, 2474/204, 2474/205, 2474/206, 2474/207, 2474/208, 2474/209, 2474/210, 2474/211, 2474/212, 2474/213, 2474/214, 2474/215, 2474/216, 2474/217, 2474/218, 2474/219, 2474/220, 2474/221, 2474/222, 2474/223, 2474/224,2474/226, 2474/227, 2474/228, 2474/229, 2474/230, 2474/231, 2474/232, 2474/233, 2474/234, 2474/235, 2474/236, 2474/237, 2474/238, 2474/239, 2474/240, 2474/241, 2474/242, 2474/243, 2474/244, 2474/245, 2474/246, 2474/247, 2474/248, 2474/249, 2474/250, 2474/251, 2474/252, 2474/253, 2474/254, 2474/255 k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 2541/08 účinný dňa 17.09.2008 -198/08, 68/11, 306/11, 209/12, 50/13, 171/13, 172/13.

Z 1517/14 -Vecné bremeno podľa §96 ods.4 zák.č.251/2012 Z.z., v spojitosti s §10 ods.1, písm.e) a v spojitosti s §10 ods.5 zák.č.656/2004 Z.z. zodpo-vedajúce právu vstupu na pozemok par.č.2474/44 v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti a v práve zriaďovať na ňom elektrické vedenia a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy, v súlade s GP 181/2014 z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemku vybudovaním elektroe-nergetických zariadení distribučnej sústavy, v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava (IČO 36361518) -370/14.

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť : a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu stanovenom GP č.244/2014 b) uží-vanie a prevádzkovanie, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizá-cie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstrá-nenie v rozsah u stanovenok GP č.244/2014 c) vstup, prechod a prejazd pe-ši motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mecha-nizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti uvedených v bode a) a b) a to v celom rozsahu pozemku par.č.2474/44, v prospech Zá-padoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, (IČO 36361518), podľa zmluvy, vklad V 373/15 účinný dňa 27.02.2015 -90/5.

Iné údaje:

Výmer o vlastníctve pôdy č.67731/47-III/B zo dňa 1.10.1958 -55/97
GP 177-118/2008
GP 177-146/2009
GP 44169647-47/12
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 153/2018
Meno znalca: Šimek Ivan Ing.
Dátum vyhotovenia: 7.6.2018
Všeobecná cena odhadu: 2 240 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 2 240 000,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 3 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preu-kázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Platit sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, císlo úc-tu:
0017738968/5200, IBAN: SK68 5200 0000 0000 1773 8968, SWIFT (BIC): OTPVSKBX, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., variabilný symbol (VS): 10318 (uvedie sa v referencii platitela).
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 0017738968/5200, IBAN: SK68 5200 0000 0000 1773 8968, SWIFT (BIC): OTPVSKBX, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., variabilný symbol (VS): 10318 (uvedie sa v referencii platitela).
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 08.08.2018 o 13:45 hod. Obhliadka 2: 23.08.2018 o 09:00 hod.
Miesto obhliadky Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Bra-tislavská - Jozefov Dvor, 92241 Drahovce.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Miroslav Martvoň kontakt: 02/322 02 734, 0911 833 855, martvon@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava