Dražba nehnuteľností v obci Partizánske v katastrálnom území Veľké Bielice

Katastrálne územie:
Veľké Bielice
Obec:
Partizánske

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 89460 27.08.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 198a-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, salónik Galéria na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 27. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

725

Partizánske

Veľké Bielice

Partizánske

Partizánske

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

783

Zastavané plochy a nádvoria

836

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

579

783

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 579 je postavený na mierne svahovitom pozemku KN p.č. 783 v meste Partizánske , mestská časť Veľké Bielice. Rodinný dom je prístupný z miestnej prístupovej komunikácie – Topoľovej ulice. Rodinný dom je samostatne stojaci, s dvomi nadzemnými podlažiami. I.NP je z prednej strany zapustené do ½ do terénu, v zadnej a z bočnej strany je podlažie nad terénom. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou – podľa vyjadrenia vlastníkov – dvojplášťová s tepelnou izoláciou s povrchom fólia z PVC. Vonkajšie omietky II.NP sú brizolitové ( v časti kde je zateplenie sú omietky na báze umelých látok), prízemie nad terénom je z prednej strany domu  a prevažne aj zo zadnej a v časti z bočnej strany obložené keramickým obkladom (v smere z nádvoria), inak I.NP – omietka brizolitová. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, parapetné dosky – hliníkový plech, I.NP – keramické, v časti hliníkový plech. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácia do žumpy, plyn a NN. Dom je postavený na betónových základoch z pórobetónových kvádrov, priečky z toho istého materiálu, stropy – keramické.

I.NP

Vstup do I.NP je zo zadnej strany domu. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : garáž,  hala s kuchyňou, izba, izba, kotolňa s kuchynským kútom, práčovňa, komora. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : vo vstupnej kuchyni  a v komore – keramická dlažba , v izbách – poter + koberec, v kotolni s kuchynským kútom PVC, v práčovni a v garáži – poter. Vnútorné omietky – vápenné hladké, v garáži nie je omietnutý strop. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. V izbe č.1 je strop obložený drevom. V tejto izbe sa nachádzajú aj krbové kachle na pevné palivo s otvoreným ohniskom. Z vstupnej kuchyne je vedené schodisko na II.NP ( pod schodiskom je ešte komora). Schody sú betónové s povrchom - koberec . Vo vstupnej kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 1,8m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuch.linky a drezu. V kotolni s kuch.kútom sa nachádza – kuch.linka dĺĺžky 5,5 m + plynový sporák s elektrickou rúrou ( v časti je vyhotovený keramický obklad steny okolo kuch.linky , v časti drevo). Tu je umiestnený bojler na ohrev TÚV a plynový kotol na vykurovanie domu. V práčovni je  umiestnené WC, ktoré je od samotnej práčovne oddelené stienkou.  WC  je so spornou nádržkou. V práčovni sa nachádza keramické umývadlo s vodovodnou batériou klasickou na kohútiky. Keramický obklad je vyhotovený v časti práčovne za umývadlom a bývalou vaňou.  V garáži sa nachádza malá montážna jama. Dvere hladké plné, garážové vráta oceľové von otváravé, vstupné dvere do domu – z úrovne I.NP – na báze plastov. Okná na podlaží plastové. Vykurovanie v izbách – liatinové radiátory.

II.NP

Vstup na podlažie je po vonkajšom schodisku z prednej strany domu a tiež po betónovom schodisku s povrchom – koberec. Obvodové murivo – kvádre v časti so zateplením (z roku 2012) hr. stien 037m. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : zádverie,  kuchyňa, jedáleň prepojená s izbou, chodba, WC, kúpeľňa, izba, izba, izba. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : zádverie – koberec, časť– keramická dlažba, chodba – laminátová plávajúca podlaha, jedáleň s obývacou izbou – laminátová plávajúca podlaha, izby – laminátová plávajúca podlaha, kúpeľňa a WC – keramická dlažba. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 6,0m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou + malé keramické umývadlo len na studenú vodu. Keramický obklad je vyhotovený dookola celého WC. V kúpeľni sa nachádza keramické umývadlo a smaltovaná vaňa s vodovodnou batériou klasickou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane. Okná plastové so žalúziami, dvere hladké plné dýhované. Vnútorné omietky – vápenné hladké. Vykurovanie je liatinovými radiátormi. Elektroinštalácia – svetelná.

Drobná stavba sklad

Drobná stavba - sklad bol pristavaný podľa údajov vlastníkov k rodinnému domu v roku 2012. Dvere - hladké plné, okno plastové so žalúziami, zastrešenie plochou strechou s krytinou natavované asfaltové pásy.

Drobná stavba - prístrešok na chov domácich zvierat

Drobná stavba na chov domácich zvierat bola vybudovaná v roku 1985. Nosná konštrukcia je tvorená drevnými stĺpmi. Prestrešenie je plochou strechou s krytinou vlnovky  z PVC.. Podlaha - dusaná hlina.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 579 je postavený na mierne svahovitom pozemku KN p.č. 783 v meste Partizánske , mestská časť Veľké Bielice. Rodinný dom je prístupný z miestnej prístupovej komunikácie – Topoľovej ulice. Rodinný dom je samostatne stojaci, s dvomi nadzemnými podlažiami. I.NP je z prednej strany zapustené do ½ do terénu, v zadnej a z bočnej strany je podlažie nad terénom. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou – podľa vyjadrenia vlastníkov – dvojplášťová s tepelnou izoláciou s povrchom fólia z PVC. Vonkajšie omietky II.NP sú brizolitové ( v časti kde je zateplenie sú omietky na báze umelých látok), prízemie nad terénom je z prednej strany domu  a prevažne aj zo zadnej a v časti z bočnej strany obložené keramickým obkladom (v smere z nádvoria), inak I.NP – omietka brizolitová. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, parapetné dosky – hliníkový plech, I.NP – keramické, v časti hliníkový plech. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácia do žumpy, plyn a NN. Dom je postavený na betónových základoch z pórobetónových kvádrov, priečky z toho istého materiálu, stropy – keramické.

I.NP

Vstup do I.NP je zo zadnej strany domu. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : garáž,  hala s kuchyňou, izba, izba, kotolňa s kuchynským kútom, práčovňa, komora. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : vo vstupnej kuchyni  a v komore – keramická dlažba , v izbách – poter + koberec, v kotolni s kuchynským kútom PVC, v práčovni a v garáži – poter. Vnútorné omietky – vápenné hladké, v garáži nie je omietnutý strop. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. V izbe č.1 je strop obložený drevom. V tejto izbe sa nachádzajú aj krbové kachle na pevné palivo s otvoreným ohniskom. Z vstupnej kuchyne je vedené schodisko na II.NP ( pod schodiskom je ešte komora). Schody sú betónové s povrchom - koberec . Vo vstupnej kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 1,8m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuch.linky a drezu. V kotolni s kuch.kútom sa nachádza – kuch.linka dĺĺžky 5,5 m + plynový sporák s elektrickou rúrou ( v časti je vyhotovený keramický obklad steny okolo kuch.linky , v časti drevo). Tu je umiestnený bojler na ohrev TÚV a plynový kotol na vykurovanie domu. V práčovni je  umiestnené WC, ktoré je od samotnej práčovne oddelené stienkou.  WC  je so spornou nádržkou. V práčovni sa nachádza keramické umývadlo s vodovodnou batériou klasickou na kohútiky. Keramický obklad je vyhotovený v časti práčovne za umývadlom a bývalou vaňou.  V garáži sa nachádza malá montážna jama. Dvere hladké plné, garážové vráta oceľové von otváravé, vstupné dvere do domu – z úrovne I.NP – na báze plastov. Okná na podlaží plastové. Vykurovanie v izbách – liatinové radiátory.

II.NP

Vstup na podlažie je po vonkajšom schodisku z prednej strany domu a tiež po betónovom schodisku s povrchom – koberec. Obvodové murivo – kvádre v časti so zateplením (z roku 2012) hr. stien 037m. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : zádverie,  kuchyňa, jedáleň prepojená s izbou, chodba, WC, kúpeľňa, izba, izba, izba. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : zádverie – koberec, časť– keramická dlažba, chodba – laminátová plávajúca podlaha, jedáleň s obývacou izbou – laminátová plávajúca podlaha, izby – laminátová plávajúca podlaha, kúpeľňa a WC – keramická dlažba. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 6,0m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou + malé keramické umývadlo len na studenú vodu. Keramický obklad je vyhotovený dookola celého WC. V kúpeľni sa nachádza keramické umývadlo a smaltovaná vaňa s vodovodnou batériou klasickou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane. Okná plastové so žalúziami, dvere hladké plné dýhované. Vnútorné omietky – vápenné hladké. Vykurovanie je liatinovými radiátormi. Elektroinštalácia – svetelná.

Drobná stavba sklad

Drobná stavba - sklad bol pristavaný podľa údajov vlastníkov k rodinnému domu v roku 2012. Dvere - hladké plné, okno plastové so žalúziami, zastrešenie plochou strechou s krytinou natavované asfaltové pásy.

Drobná stavba - prístrešok na chov domácich zvierat

Drobná stavba na chov domácich zvierat bola vybudovaná v roku 1985. Nosná konštrukcia je tvorená drevnými stĺpmi. Prestrešenie je plochou strechou s krytinou vlnovky  z PVC.. Podlaha - dusaná hlina.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Pod V 1152/2014 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k nehn.parc.č.783-s.č.579 (rod.dom) v prospech Slovenskej sporiteľne a.s.Bratislava, ul.Tomášikova 48,IČO: 00 151 653 - 187/14,
- Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske č. 103725093/2016, vykonateľnosť 30.08.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 783, rod.dom s.č. 579 na parc.č. 783 - Z 1876/16, pvz.394/16,
- Oznámenie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske č.103911296/2016 o nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia č. 103725093/2016 dňa 14.09.2016 - P 285/16, pvz.416/16,
- Pod V 434/17 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k nehn. parc.č. 783-s.č. 579 (rod.dom) v prospech: Juraj Krasula r.Krasula (28.4.1957)- 157/17,
- Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske č. 100947623/2017 zodňa 18.05.2017, vykonateľnosť 07.06.2017 o zriadení záložného práva k nehnuteľností - parc.reg.'C' č. 783, rod.dom s.č. 579 na parc.č. 783 - Z 1318/17, pvz.271/17,
- Oznámenie Daňového úradu Trenčín č. 101404259/2017 o nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia č. 100947623/2017 dňa 22.06.2017 - P 32/18, pvz. 40/18,

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 19/2018
Meno znalca: Ing. Lenka Ďurechová
Dátum vyhotovenia: 06.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 99 400,00 €

K. Najnižšie podanie 89460
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 07.08.2018 10:00 Obhliadka 2: 17.08.2018 10:00
Miesto obhliadky Topoľová 579/38, 958 04, Partizánske - Veľké Bielice
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava