Dražba nehnuteľností v obci Spišská Belá v katastrálnom území Spišská Belá

Katastrálne územie:
Spišská Belá
Obec:
Spišská Belá

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 07.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 19/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov, konferenčná miestnosť na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 07. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1514

Kežmarok

Spišská Belá

Kežmarok

Spišská Belá

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

787

Zastavané plochy a nádvoria

432

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

143

787

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

STAVEBNO TECHNICKÝ POPIS

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom s.č.. 143 sa nachádza na Slnečnej ulici, v Spišskej Belej. Nachádza sa v radovej zástavbe a podľa doloženého potvrdenia bol postavený v roku 1911. Dom pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a čiastočného podpivničenia. Podľa doložených podkladov boli na dome vykonané v priebehu života rekonštrukcie a v roku 1961 bola vybudovaná nadstavba 2.NP.

Vstup do domu je z juhozápadnej strany, z ulice. Vstupuje sa do zádveria, zo zádveria do chodby. V chodbe sa nachádza schodisko na 1.NP, schodisko na 1.PP, vstup do prednej obývačky, samostatné WC a vstup do zadnej chodby. Zo zadnej chodby je prístupná bočná chodbička, odkiaľ je prístupná kúpeľňa so samostatným WC a zadná izba. Zo zadnej chodby (severnej) je vstup do záhrady. Z prednej izby je prístupná kuchyňa, v čase obhliadky bez využitia. Pod schodiskom na 2.NP sa nachádza samostatné WC. Na 1.PP sa nachádzajú dve miestnosti slúžiace ako sklad. Na 2.NP sa nachádza kuchyňa, obývačka, izba, kúpeľňa, samostatné WC a chodba so schodiskom.

Vo WC na 1.NP sa nachádza WC misa s umývadlom. V kúpeľni na 1.NP sa nachádza smaltová vaňa. Kuchyňa na 1.NP je bez vybavenia. V kúpeľni na 2.NP sa nachádza smaltová vaňa, keramické umývadlo – klasické batérie. Vo WC sa nachádza WC misa. V kuchyni na 2.NP je kuchynská linka so smaltovým umývadlom, pákovou batériou, plynový sporák s plynovou rúrou na propán bután.

Konštrukčno materiálové riešenie:

Základy domu sú z lomového kameňa, obvodové murivo na 1.PP je z kameňa hrúbky nad 100cm, na 1.NP je z kameňa v kombinácii s tehlou hr. cca 80cm a murivo na 2.NP je tehlové hr. cca 40cm. Strecha je pultová, drevené trámy s krytinou z pozinkovaného plechu. Stropy nad 1.PP sú klenbové kamenné, nad 2.NP sú to oceľové nosníky s výplňou, nad 2.NP sú stropy drevené trámové s podhľadom. Schodisko na 1.PP je kamenné, na 2.NP je ŽB schodisko s povrchovou úpravou z PVC. Podlahy na 1.PP nie sú – dusaná zemina. Na 1.NP je na chodbe, v kúpeľni, WC a v kuchyni keramická dlažba, v prednej izbe a kuchyni je cementový poter a v zadnej izbe sú podlahy bez úprav. Podlahy na 2.NP sú v izbách z drevených dýh, v kuchyni, chodbe, kúpeľni je keramická dlažba. Vonkajšiu povrchovú úpravu stien tvoria brizolitové omietky, vnútornú úpravu tvoria vápenno cementové hladké omietky. Vo WC, kúpeľniach a okolo kuchynskej linky je keramický obklad. V chodbe a na schodisku na 2.NP je na stenách drevený obklad. Okná na 1.NP sú v prednej izbe plastové s izolačným dvojsklom, v zadnej časti domu drevené dvojité. Na 2.NP sú okná plastové.  Dvere sú drevené plné, rámové, na 2.NP dyhované plné alebo čiastočne presklené.

Vykurovanie domu je zabezpečené plynovým kotlom na 2.NP, doskové radiátory. V obývačke na 2.NP je kachľová pec na tuhé palivo. V prednej izbe na 1.NP je krb s otvoreným ohniskom.  TÚV je pripravovaná elektrickým zásobníkom v kúpeľni. Elektroinštalácia je svetelná. Dom je napojený na verejnú plynovú, kanalizačnú, vodovodnú a  elektrickú sieť.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

Jedná sa o stavbu, ktorá bola podľa potvrdenia kolaudovaná v roku 1911. V roku 1961 bola vybudovaná nadstavba 2.NP. V priebehu rokov boli na dome vykonávané drobné rekonštrukcie. Boli vybudované izolácie na 1.NP v uličnej časti domu, nové povrchové úpravy na 1.NP a výmena okna, výmena elektroinštalácie v roku 2006. Ústredné vykurovanie bolo vybudované v roku 1998.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

STAVEBNO TECHNICKÝ POPIS

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom s.č.. 143 sa nachádza na Slnečnej ulici, v Spišskej Belej. Nachádza sa v radovej zástavbe a podľa doloženého potvrdenia bol postavený v roku 1911. Dom pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a čiastočného podpivničenia. Podľa doložených podkladov boli na dome vykonané v priebehu života rekonštrukcie a v roku 1961 bola vybudovaná nadstavba 2.NP.

Vstup do domu je z juhozápadnej strany, z ulice. Vstupuje sa do zádveria, zo zádveria do chodby. V chodbe sa nachádza schodisko na 1.NP, schodisko na 1.PP, vstup do prednej obývačky, samostatné WC a vstup do zadnej chodby. Zo zadnej chodby je prístupná bočná chodbička, odkiaľ je prístupná kúpeľňa so samostatným WC a zadná izba. Zo zadnej chodby (severnej) je vstup do záhrady. Z prednej izby je prístupná kuchyňa, v čase obhliadky bez využitia. Pod schodiskom na 2.NP sa nachádza samostatné WC. Na 1.PP sa nachádzajú dve miestnosti slúžiace ako sklad. Na 2.NP sa nachádza kuchyňa, obývačka, izba, kúpeľňa, samostatné WC a chodba so schodiskom.

Vo WC na 1.NP sa nachádza WC misa s umývadlom. V kúpeľni na 1.NP sa nachádza smaltová vaňa. Kuchyňa na 1.NP je bez vybavenia. V kúpeľni na 2.NP sa nachádza smaltová vaňa, keramické umývadlo – klasické batérie. Vo WC sa nachádza WC misa. V kuchyni na 2.NP je kuchynská linka so smaltovým umývadlom, pákovou batériou, plynový sporák s plynovou rúrou na propán bután.

Konštrukčno materiálové riešenie:

Základy domu sú z lomového kameňa, obvodové murivo na 1.PP je z kameňa hrúbky nad 100cm, na 1.NP je z kameňa v kombinácii s tehlou hr. cca 80cm a murivo na 2.NP je tehlové hr. cca 40cm. Strecha je pultová, drevené trámy s krytinou z pozinkovaného plechu. Stropy nad 1.PP sú klenbové kamenné, nad 2.NP sú to oceľové nosníky s výplňou, nad 2.NP sú stropy drevené trámové s podhľadom. Schodisko na 1.PP je kamenné, na 2.NP je ŽB schodisko s povrchovou úpravou z PVC. Podlahy na 1.PP nie sú – dusaná zemina. Na 1.NP je na chodbe, v kúpeľni, WC a v kuchyni keramická dlažba, v prednej izbe a kuchyni je cementový poter a v zadnej izbe sú podlahy bez úprav. Podlahy na 2.NP sú v izbách z drevených dýh, v kuchyni, chodbe, kúpeľni je keramická dlažba. Vonkajšiu povrchovú úpravu stien tvoria brizolitové omietky, vnútornú úpravu tvoria vápenno cementové hladké omietky. Vo WC, kúpeľniach a okolo kuchynskej linky je keramický obklad. V chodbe a na schodisku na 2.NP je na stenách drevený obklad. Okná na 1.NP sú v prednej izbe plastové s izolačným dvojsklom, v zadnej časti domu drevené dvojité. Na 2.NP sú okná plastové.  Dvere sú drevené plné, rámové, na 2.NP dyhované plné alebo čiastočne presklené.

Vykurovanie domu je zabezpečené plynovým kotlom na 2.NP, doskové radiátory. V obývačke na 2.NP je kachľová pec na tuhé palivo. V prednej izbe na 1.NP je krb s otvoreným ohniskom.  TÚV je pripravovaná elektrickým zásobníkom v kúpeľni. Elektroinštalácia je svetelná. Dom je napojený na verejnú plynovú, kanalizačnú, vodovodnú a  elektrickú sieť.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

Jedná sa o stavbu, ktorá bola podľa potvrdenia kolaudovaná v roku 1911. V roku 1961 bola vybudovaná nadstavba 2.NP. V priebehu rokov boli na dome vykonávané drobné rekonštrukcie. Boli vybudované izolácie na 1.NP v uličnej časti domu, nové povrchové úpravy na 1.NP a výmena okna, výmena elektroinštalácie v roku 2006. Ústredné vykurovanie bolo vybudované v roku 1998.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s.,so sídlom Suché mýto 4,816 07 Bratislava,IČO 00151653-Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam-parc.-787-432m2,súp.č.143-rod.dom na parcele 787-V 1667/07-471/07

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 24 750,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Stanislav Hric
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bielidla
b) Orientačné/súpisné číslo 902/16
c) Názov obce Spišské Podhradie d) PSČ 053 04
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 18.07.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 9/2018
Meno znalca: Ing. Lucia Brincková
Dátum vyhotovenia: 14.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 27 500,00 €