Dražba nehnuteľností v obci Veľké Leváre v katastrálnom území Veľké Leváre

Katastrálne územie:
Veľké Leváre
Obec:
Veľké Leváre

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 18.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 128a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, kongresová miestnosť na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 18. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

668

Malacky

Veľké Leváre

Malacky

Veľké Leváre

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

988/43

Zastavané plochy a nádvoria

428

988/93

Zastavané plochy a nádvoria

141

988/94

Zastavané plochy a nádvoria

18

988/95

Zastavané plochy a nádvoria

69

988/96

Zastavané plochy a nádvoria

23

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

338

988/93

Rodinný dom

1317

988/95

Rodinný dom

 

988/94

Samostatne stojaca garáž

 

988/96

Iná budova

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 338 je postavený na rovinatom pozemku KN p.č. 988/93. Dom je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený , postavený na betónových základoch s betónovou podmúrovkou. Do užívania bol daný v roku 1977. Vonkajšie omietky domu sú  nové vyhotovené  na báze umelých látok , čiastočne kombinované s betónovým obkladom. Dom je napojený na verejný rozvod plynu, elektro, vodu, kanalizácia do žumpy. Suterén je vyhotovený z monolitického betónu, strop betónový.

I.NP – prízemie domu je vyhotovené zo siporexových tvárnic hr.0,424m, deliace konštrukcie sú vyhotovené z tehál. Strop nad I.NP – železobetónový s rovným podhľadom. Pri rekonštrukcii domu v roku 2005 bola vyhotovená nová strecha ( krov) s krytinou betónovou typu Bramac. (pôvodne mal dom plochú strechu) Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Parapetné dosky – hliníkový plech. V roku 2012 boli na I.NP vymenené dvere, okná, vyhotovené nové  podlahy, nové rozvody kúrenia, osadený nový zásobník na ohrev TÚV, vyhotovená nová kuchynská linka, vnútorné vybavenie kúpeľne  s WC , vnútorné obklady. V roku 2015 bol dom zateplený.

I.PP - Vstup do suterénu je po vonkajšom betónovom schodisku zo zadnej strany domu. Tu sa nachádzajú dva pivničné priestory. V prvom priestore sa nachádza kotol na pevné palivo a zásobník na ohrev TÚV. Vstupné dvere sú drevené rámové s výplňou, okná jednoduché. Podlahy sú vyhotovené z cementového poteru. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická.

I.NP - Vstup do domu je po vonkajšom prestrešenom schodisku z prednej strany domu. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : závetrie, chodba, kúpeľňa s WC, jedáleň, kuchyňa, detská izba, spálňa, obývacia izba. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : závetrie, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a jedáleň – keramická dlažba, v ostatných miestnostiach – laminátová plávajúca podlaha. Radiátory sú nové panelové, dvere hladké plné s čiastočným presklením, vstupné dvere do domu na báze plastov. Okná na podlaží plastové so žalúziami. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka (z roku 2012) dĺžky 4,55m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, sporák so sklokermaickou varnou doskou a elektrickou rúrou, digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. V kúpeľni s WC sa nachádza akrylátová vaňa s vodovodnou batériou nerezovou pákovou so sprchou , keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou zabudované so skrinkou, WC so spodnou nádržkou, radiátor panelový. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC. Vnútorné omietky – vápenné hladké.

Rodinný dom s.č. 1317 je postavený na p.č. 988/95. Rodinný dom je postavený v zadnej časti za rodinným domom s.č. 338. Dom je postavený na betónových základoch s obvodovým murivom  v kombinácii  siporexové tvárnice a tehly hr. 0,38m. Strop – železobetónový. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou s krytinou natavované asfaltové pásy.  Klampiarske konštrukcie – pozinkovaný plech. Vonkajšie omietky – vápenné štukové. Vnútorné omietky v dome – vápenné hladké. Dom dispozične pozostáva z nasledovných miestností : kuchyňa, komora, chodba, kúpeľňa s WC  , obývacia izba a spálňa. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : komora, kuchyňa, chodba – PVC, izby – PVC, v kúpeľni s WC – keramická dlažba. Vykurovanie domu je plynovými pieckami – gamatami (2kusy), v obývacej izbe sa nachádzajú krbové kachle na pevné palivo s uzatvoreným ohniskom. Okná sú plastové so žalúziami, dvere do kúpeľne – hladké plní, z chodby do kuchyne – dvere zhrňovacie, vstupné dvere do domu na báze plastov. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka 3,40m . Súčasťou kuch.linky je  2 nerezový drez, 1 x vodovodná batéria klasická na kohútiky, plynový sporák na propan butan + elektrická rúra.om. Keramický obklad je vyhotovený dookola časti kuchynskej linky a sporáka. V kúpeľni s WC sa nachádza smaltovaná vaňa s vodovodnou batériou so sprchou na kohútiky, keramické umývadlo s vodovodnou batériou klasickou len na studenú vodu, WC s hornou nádržkou, zásobník na ohrev TÚV. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC.

Vnútorné omietky – vápenné hladké. Elektroinštalácia – svetelná.

Garáž je postavená vo dvore pri rodinných domoch. Je postavená na betónovom základe s obvodovým murivom z tehlového muriva hr. 0,304m, okno jednoduché, oceľová brána. V garáži je montážna jama. Strop drevený trámový s viditeľnými trámami. Prestrešenie je plochou strechou s krytinou  z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky - brizolitové, vnútorné vápenné hladké. Elektroinštalácia - svetelná prístrešok na p.č. 988/96

Prístrešok na drevo je postavený v zadnej časti za rodinným domom s.č. 1317 a domom s,č, 338. Prístrešok bol postavený v roku 1977. Vek stavby bol prevzatý z predloženého znaleckého posudku. Nosná konštrukcia je tvorená drevenými stĺpmi. Prestrešenie je riešené pultovým krovom s krytinou z azbestocementových vlnoviek.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 338 je postavený na rovinatom pozemku KN p.č. 988/93. Dom je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený , postavený na betónových základoch s betónovou podmúrovkou. Do užívania bol daný v roku 1977. Vonkajšie omietky domu sú  nové vyhotovené  na báze umelých látok , čiastočne kombinované s betónovým obkladom. Dom je napojený na verejný rozvod plynu, elektro, vodu, kanalizácia do žumpy. Suterén je vyhotovený z monolitického betónu, strop betónový.

I.NP – prízemie domu je vyhotovené zo siporexových tvárnic hr.0,424m, deliace konštrukcie sú vyhotovené z tehál. Strop nad I.NP – železobetónový s rovným podhľadom. Pri rekonštrukcii domu v roku 2005 bola vyhotovená nová strecha ( krov) s krytinou betónovou typu Bramac. (pôvodne mal dom plochú strechu) Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Parapetné dosky – hliníkový plech. V roku 2012 boli na I.NP vymenené dvere, okná, vyhotovené nové  podlahy, nové rozvody kúrenia, osadený nový zásobník na ohrev TÚV, vyhotovená nová kuchynská linka, vnútorné vybavenie kúpeľne  s WC , vnútorné obklady. V roku 2015 bol dom zateplený.

I.PP - Vstup do suterénu je po vonkajšom betónovom schodisku zo zadnej strany domu. Tu sa nachádzajú dva pivničné priestory. V prvom priestore sa nachádza kotol na pevné palivo a zásobník na ohrev TÚV. Vstupné dvere sú drevené rámové s výplňou, okná jednoduché. Podlahy sú vyhotovené z cementového poteru. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická.

I.NP - Vstup do domu je po vonkajšom prestrešenom schodisku z prednej strany domu. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : závetrie, chodba, kúpeľňa s WC, jedáleň, kuchyňa, detská izba, spálňa, obývacia izba. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : závetrie, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a jedáleň – keramická dlažba, v ostatných miestnostiach – laminátová plávajúca podlaha. Radiátory sú nové panelové, dvere hladké plné s čiastočným presklením, vstupné dvere do domu na báze plastov. Okná na podlaží plastové so žalúziami. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka (z roku 2012) dĺžky 4,55m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, sporák so sklokermaickou varnou doskou a elektrickou rúrou, digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. V kúpeľni s WC sa nachádza akrylátová vaňa s vodovodnou batériou nerezovou pákovou so sprchou , keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou zabudované so skrinkou, WC so spodnou nádržkou, radiátor panelový. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC. Vnútorné omietky – vápenné hladké.

Rodinný dom s.č. 1317 je postavený na p.č. 988/95. Rodinný dom je postavený v zadnej časti za rodinným domom s.č. 338. Dom je postavený na betónových základoch s obvodovým murivom  v kombinácii  siporexové tvárnice a tehly hr. 0,38m. Strop – železobetónový. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou s krytinou natavované asfaltové pásy.  Klampiarske konštrukcie – pozinkovaný plech. Vonkajšie omietky – vápenné štukové. Vnútorné omietky v dome – vápenné hladké. Dom dispozične pozostáva z nasledovných miestností : kuchyňa, komora, chodba, kúpeľňa s WC  , obývacia izba a spálňa. Podlahy sú vyhotovené nasledovne : komora, kuchyňa, chodba – PVC, izby – PVC, v kúpeľni s WC – keramická dlažba. Vykurovanie domu je plynovými pieckami – gamatami (2kusy), v obývacej izbe sa nachádzajú krbové kachle na pevné palivo s uzatvoreným ohniskom. Okná sú plastové so žalúziami, dvere do kúpeľne – hladké plní, z chodby do kuchyne – dvere zhrňovacie, vstupné dvere do domu na báze plastov. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka 3,40m . Súčasťou kuch.linky je  2 nerezový drez, 1 x vodovodná batéria klasická na kohútiky, plynový sporák na propan butan + elektrická rúra.om. Keramický obklad je vyhotovený dookola časti kuchynskej linky a sporáka. V kúpeľni s WC sa nachádza smaltovaná vaňa s vodovodnou batériou so sprchou na kohútiky, keramické umývadlo s vodovodnou batériou klasickou len na studenú vodu, WC s hornou nádržkou, zásobník na ohrev TÚV. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC.

Vnútorné omietky – vápenné hladké. Elektroinštalácia – svetelná.

Garáž je postavená vo dvore pri rodinných domoch. Je postavená na betónovom základe s obvodovým murivom z tehlového muriva hr. 0,304m, okno jednoduché, oceľová brána. V garáži je montážna jama. Strop drevený trámový s viditeľnými trámami. Prestrešenie je plochou strechou s krytinou  z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky - brizolitové, vnútorné vápenné hladké. Elektroinštalácia - svetelná prístrešok na p.č. 988/96

Prístrešok na drevo je postavený v zadnej časti za rodinným domom s.č. 1317 a domom s,č, 338. Prístrešok bol postavený v roku 1977. Vek stavby bol prevzatý z predloženého znaleckého posudku. Nosná konštrukcia je tvorená drevenými stĺpmi. Prestrešenie je riešené pultovým krovom s krytinou z azbestocementových vlnoviek.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V-1655/15 - Záložné právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo zmluvy o úvere č. 0041880 9 05 a 0041880 6 06 zo dňa 31.03.2015, právopl. 29.04.2015 na pozemok parc. C-KN č. 988/43, 988/93, 988/94, 988/95, 988/96, garáž bez súp.č. na parc. C-KN č. 988/94, prístrešok bez súp.č. na parc. C-KN č. 988/96, rod. dom so súp.č. 338 na parc. CKN č. 988/93, rod. dom so súp.č. 1317 na parc. C-KN č. 988/95 - 426/15

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 18/2018
Meno znalca: Ing. Lenka Ďurechová
Dátum vyhotovenia: 06.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 129 000,00 €